Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

News

Waarom geloof jij fake news?

Dat er fake-news-fabriekjes bestaan, dat weten we intussen. Maar waarom lezen we al dat fake news? En herkennen we het altijd? En hoe komt het dat we het ook geloven. Of toch een beetje geloven. Professor Ike Picone vertelt hoe je je kan wapenen tegen vals nieuws in zijn college voor deĀ Universiteit van Vlaanderen.
Bekijk de video hier.