Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Senior Onderzoeker Smart Cities en Open Data

Apply before 15 Feb 2022

Senior Onderzoeker Smart Cities en Open Data

SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) is een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel. Het maakt deel uit van de Faculteit Sociale en Economische Wetenschappen, Departement Communicatiewetenschappen en maakt daarnaast ook deel uit van IMEC, het wereldwijde toonaangevende strategisch onderzoeksinstituut voor nanotechnologie en ICT-innovatie. Al meer dan 25 jaar specialiseert imec-SMIT zich in socio-economisch en beleidsonderzoek naar ICT-innovatie in diverse maatschappelijke domeinen. Het onderzoekscentrum speelt een centrale rol binnen het Slimme Stedenbeleid in Vlaanderen. Zo co rdineerde SMIT de eerste fase van het Smart Flanders programma voor het Agentschap Binnenlands Bestuur, staat het in voor de begeleiding van verschillende lokale besturen bij het opzetten van AI en datagedreven innovatieprojecten, publiceert het jaarlijks de Smart City Meter, en werkt het samen met andere actoren van de Quadruple Helix aan experimenten en pilootprojecten m.b.t. transparancy, serendipiteit, open data in de stad enzovoort. Methodologisch gaan we hierbij steeds uit een triangulatie van kwantatieve en kwalitatieve methoden, en gaan we voortdurend in interactie met stakeholders van diverse achtergronden, zijnde overheid, private sector, middenveld, publieke instellingen en burgers.

Om deze rol verder uit te breiden zijn we op zoek naar een senior researcher met een drieledige opdracht, zijnde:

 1. het uitvoeren en opvolgen van diverse onderzoeksprojecten rond smart cities, open data en AI;
 2. het leiden van een 7-koppig team van onderzoekers die betrokken zijn bij toegepast en fundamenteel onderzoek, inclusief het instaan voor de begeleiding van de doctoraatsonderzoekers;
 3. het bepalen en uitschrijven van toekomstige onderzoeksprojecten m.b.t. smart cities, open data en AI.

Taken

In samenwerking met de senior researchers van het Data & Society programma en de Data, Governance & Communities Unit (DGC Unit) bouw je een relevant, krachtig en internationaal onderzoeksprogramma uit smart cities, open data en AI. Je laat dit uitgroeien tot een volwaardig programma dat zowel VUB als IMEC overstijgt. Je vervult hierbij een centrale rol. Via jouw academische en coördinatorische vaardigheden ondersteun je het onderzoeksteam en werk je mee aan de verdere uitbouw van het team. Je werkt een strategische lange-termijn visie en plan uit dat beantwoordt aan de noden van relevante actoren in het veld. Je bepaalt mede de onderzoeksagenda, blijft up-to-date van internationaal onderzoek rond het thema, initieert en co rdineert onderzoeksvoorstellen en -projecten. Dit doe je samen met het eigen onderzoeksteam alsook externe, maatschappelijke actoren. Je zet in op internationale peer reviewed publicaties in toonaangevende academische tijdschriften. Je werkt ook aan de verdere externe profilering van SMIT als expertisecentrum op het domein van smart cities, open data en AI. Samen met de DGC Unit Lead sta je in voor het organisatorisch management van het onderzoeksprogramma m.b.t. deze thema’s.

Wij bieden

 • Een dynamische en stimulerende werkomgeving met een 100-tal ondernemende jonge onderzoekers en ervaren senior stafleden in een internationale setting.
 • Kwaliteitsvol, innovatief onderzoek dat theorie, praktijk en beleid samenbrengt.
 • Inbedding in een team van ervaren senior onderzoekers.
 • Aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst.

Profiel

Met interesse kijken we uit naar jouw relevante vaardigheden en expertise die noodzakelijk zijn om de taak naar behoren te kunnen uitvoeren. We verwachten minimaal volgende elementen in jouw CV:

 • Een doctoraatsdiploma, bij voorkeur in een sociaal-wetenschappelijke richting;
 • Affiniteit met projecten, onderzoek en netwerken in het domein van smart cities, open data en AI, of bereid dit te verwerven;
 • Aantoonbare en succesvolle ervaring rond het opzetten, beheren en uitvoeren van onderzoeksprojecten, met aandacht voor het betrekken van lokale besturen;
 • Aantoonbare referenties van publicaties in gerenommeerde internationale academische tijdschriften;
 • Succesvolle ervaring met projectacquisitie;
 • Ervaring in het vertalen van onderzoeksresultaten in strategische beleidsaanbevelingen en/of praktische instrumenten, met bijzondere aandacht voor wetenschapscommunicatie naar het beleid, middenveld en het brede publiek;
 • Uitstekende kennis van het Engels. Kennis van het Nederlands is een must.

Gelieve uw sollicitatie met volledig CV en motivatiebrief zo snel mogelijk, en ten laatste op 07/12, via e-mail te sturen aan Wim Cloots op jobs@smitresearch.be en aan Ilse Mariën op ilse.marien@vub.be.

Sounds like the job for you?

Apply before 15 Feb 2022 by sending your CV and motivation to jobs@smitresearch.be .