Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

PhD-onderzoeker: Personalisatie, media en interactie

Apply before 31 Aug 2022

SMIT is op zoek naar een doctoraatsonderzoeker rond het thema van algoritmische personalisatie in de stad. Net zoals bij Netflix of Spotify wordt de informatie over activiteiten in de stad steeds vaker op een gepersonaliseerde manier aangeboden, bijvoorbeeld gebaseerd op je woonplaats of interesses.

Als doctoraatsonderzoeker onderzoek je hoe mensen deze toepassingen gebruiken en ervaren, en geef je mee richting aan de ontwikkeling van nieuwe personalisatiestrategieën.

Je werkt als doctoraatsonderzoeker op het SBO project “Serendipity Engine” (gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek). Dit is een vierjarig grootschalig onderzoeksproject dat als doelstelling heeft om aanbevelingssystemen te ontwikkelen die inzetten op smaakverbreding. Daarmee gaat het in tegen de de trend om voornamelijk populaire en steeds dezelfde inhoud te promoten, ook wel bekend als “filter bubbels”. Door alternatieve aanbevelingsstrategieën te ontwikkelen gaan we na hoe technologie kan bijdragen aan een bruisend en gezond stedelijk weefsel.

Je maakt deel uit van een interdisciplinair team van onderzoekers van VUB, UGent, UAntwerpen en imec. Het team bestaat uit ervaren onderzoekers en meerdere doctoraatsonderzoekers. Je werkt eveneens nauw samen met aanbieders van culturele en vrijetijdsinformatie zoals publiq (UiTinVlaanderen.be) en de gebruikers van hun toepassingen.

Je concrete taken zijn:

 • Het bevragen en interviewen van ontwikkelaars, aanbieders en gebruikers van digitale toepassingen die betrekking hebben op cultuur en vrijetijdsbeleving in de stad.
 • Begeleiden en opvolgen van experimenten met eindgebruikers van de ontwikkelde toepassingen.
 • Uitvoeren van literatuuronderzoek naar aanbevelingssystemen en hun impact op stedelijke interacties en processen.
 • Fungeren als een spilfiguur tussen de verschillende actoren en jouw inzichten uit het onderzoek naar hen communiceren.
 • Rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten in (academische) publicaties en op diverse (inter)nationale conferenties.
 • Het onderzoek laten resulteren in een origineel doctoraatsproefschrift.
 • Het ondersteunen van een communicatiestrategie m.b.t. de resultaten van het onderzoeksproject. Dit omvat het inzetten op wetenschapscommunicatie en populariserende publicaties gericht naar het brede publiek, middenveld, industrie en beleid.

Wij bieden:

 • Een stimulerende, leuke en internationale werkomgeving met ondernemende onderzoekers die je alle ontplooiingskansen geeft.
 • De kans om onderzoek te doen dat theorie en praktijk combineert. Bovendien situeert het zich op het snijpunt van innovatieve technologie en maatschappelijke impact.
 • Deelname aan een project met een grote betrokkenheid van maatschappelijke actoren en ondersteuning van een interdisciplinair team.
 • Aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen.
 • Een voltijds, jaarlijks verlengd, bursaalcontract voor een periode van 4 jaar. Mogelijkheden tot verlenging na behalen van het doctoraat.

Over imec-SMIT

SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) is een onderzoekscentrum binnen de Faculteit Economie en Sociale Wetenschappen, vakgroep communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. SMIT is ook een kern onderzoeksgroep in imec, wereldwijd één van de leidende onderzoekscentra op vlak van innovatie, ICT en nano-electronica. SMIT-onderzoek focust op digitale media, smart cities en smart health. Bij SMIT werken momenteel een 100-tal junior en senior onderzoekers. Onze kantoren zijn gelegen in Elsene op de VUB universiteitscampus, op wandelafstand van het station van Etterbeek.

Gelieve uw sollicitatie met volledig CV en motivatiebrief via e-mail te sturen aan Wim Cloots op jobs@smitresearch.be voor 31/08/2022.

Bij inhoudelijke vragen over deze positie, gelieve contact op te nemen met Annelien Smets op annelien.smets@vub.be.

Je hebt/kan:

 • Een masterdiploma met uitstekende academische resultaten in een relevant vakgebied. We verwelkomen zowel kandidaten uit sociaal-maatschappelijke opleidingen (bv. communicatiewetenschappen, sociologie, psychologie, filosofie, politieke wetenschappen, TEW, …) als computerwetenschappen met aangetoonde interesse in niet-technische aspecten van ICT.
 • Sterke interesse in digitale technologieën zoals personalisatie en algoritmes en hun maatschappelijke impact. Technische kennis van deze technologieën is niet vereist.
 • Basiskennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en een wil om deze verder te ontwikkelen.
 • Een sterke motivatie om een PhD traject succesvol af te leggen.
 • Sterke communicatieve en schrijfvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • Proactief en zelfstandig werken.
 • Open en flexibele houding in een dynamische werkomgeving met verschillende gesprekspartners.

Sounds like the job for you?

Apply before 31 Aug 2022 by sending your CV and motivation to jobs@smitresearch.be .