Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Doctoraatsonderzoeker rond algoritmen/recommenders in de Vlaamse uitgeverssector

Apply before 15 Feb 2023

De distributie en consumptie van media (films, nieuws, tv) kenmerken zich steeds meer door het gebruik van algoritmen. Algoritmen vergemakkelijken het samenstellen van grote on-demand catalogi (bijvoorbeeld voor streamingdiensten zoals Netflix of platforms voor het delen van video’s zoals YouTube). Door het analyseren van gebruikersgegevens, bieden ze ook gepersonaliseerde aanbevelingen voor inhoud (bijvoorbeeld nieuws stukken/onderwerpen, series/films om naar te kijken, onderwerpen/genres om te ‘ontdekken’ etc.). In deze onderzoeken richten we ons op wat men de algoritmisering van media-industrieën noemt, en de manieren waarop noties van ‘meerwaarde’ getransformeerd worden door het gebruik van algoritmen.

Het onderzoek vindt plaats binnen het bredere veld van media- en communicatiestudies, en combineert een focus op mediagebruik, mediaproductie, mediabeleid en media-economie. Meer specifiek onderzoeken we de impact van personalisering en recommender-systemen voor nieuwsmedia? Hoe werken journalisten en technische profielen samen? Hoe beïnvloeden algoritmes keuzes in het brengen van nieuws? En welke impact hebben verschillende aanpassingen in recommender-systemen voor de keuzes die nieuwsconsumenten maken?

Binnen elke sector onderzoeken we zowel de mediabedrijven als media-inhouden, het publiek en het mediabeleid, en vooral, de samenhang tussen die verschillende niveaus. Het onderzoek hanteert kwalitatieve en kwantitatieve methoden en wil diepgaand onderzoek doen binnen mediabedrijven zelf.

De methoden die we daarbij gebruiken variëren van diverse gevestigde waarden binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek waar SMIT-onderzoekers al lang mee vertrouwd zijn (dagboekstudies, expertinterviews, documentanalyse), maar daarnaast investeren we ook in nieuwe digitale wetenschappelijke methoden, zoals experimenten en digitale data-analyse. Bedoeling is nauw samen te werken met Vlaamse mediaspelers en hen ook de nodige inzichten verschaffen in de diverse studies binnen dit project.

Je werkt 4 jaar als bursaalonderzoeker binnen een team van onderzoekers dat zich met dezelfde thema’s inlaat. Je houdt regelmatig overleg met de andere leden van het projectteam en koppelt de resultaten vaak terug met de mediasector en andere onderzoekers.

Je concrete taken zijn:

 • Wetenschappelijk onderzoek rond het thema van algoritmen/recommenders in de Vlaamse media-industrie.
  • Uitvoeren van literatuuronderzoek naar aanbevelingssystemen en hun impact op mediaproductie, -distributie, -consumptie en -beleid.
  • Het bevragenen interviewen van ontwikkelaars, strategen, onderzoekers en mediaprofessionals binnen mediabedrijven enerzijds en mediagebruikers anderzijds
  • Begeleiden en opvolgen van experimentenmet mediabedrijven en
  • Participerende observaties doen bij
 • Aan de hand van theoretisch en empirisch werk fundamenteel bijdragen aan academische kennis in het vakgebied.
 • Het onderzoek laten resulteren in een origineel doctoraatsproefschrift.
 • Disseminatie van je onderzoek, waaronder:
  • Geregeld overleggen met het team van onderzoekers intern, met oog op kennisdeling en kritische reflectie.
  • Fungeren als een spilfiguurtussen de verschillende actoren en jouw inzichten uit het onderzoek naar hen communiceren.
  • Rapporterenen presenteren van de onderzoeksresultaten in (academische) publicaties en op diverse (inter)nationale conferenties
  • Het ondersteunen van een communicatiestrategie m.b.t. de resultaten van het onderzoeksproject. Dit omvat het inzetten op wetenschapscommunicatie en populariserende publicaties gericht naar het brede publiek, middenveld, industrie en beleid.
 • Mee ingeschakeld worden in (een beperkt aantal) onderwijsactiviteiten.

Wij bieden:

 • Een stimulerende, leuke en internationale werkomgeving met ondernemende onderzoekers die je alle ontplooiingskansen geeft.
 • De kans om onderzoek te doen dat theorie en praktijk combineert. Bovendien situeert het zich op het snijpunt van innovatieve technologie en maatschappelijke impact.
 • Deelname aan een project met een grote betrokkenheid van media-actoren en ondersteuning van een interdisciplinair team.
 • Een voltijds, jaarlijks verlengd, bursaalcontract voor een periode van 4 jaar met aantrekkelijke extralegale voordelen. Mogelijkheden tot carrièrekansen na behalen van het doctoraat.

Over imec-SMIT

SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) is een onderzoekscentrum binnen de Faculteit Economie en Sociale Wetenschappen, vakgroep communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. SMIT is ook een kern onderzoeksgroep in imec, wereldwijd één van de leidende onderzoekscentra op vlak van innovatie, ICT en nano-electronica. SMIT-onderzoek focust op digitale media, smart cities en smart health. Bij SMIT werken momenteel een 120-tal junior en senior onderzoekers. Onze kantoren zijn gelegen in Elsene op de VUB universiteitscampus, op wandelafstand van het station van Etterbeek.

Je hebt/kan:

 • Een masterdiploma met uitstekende academische resultaten in een relevant vakgebied. We verwelkomen zowel kandidaten uit sociaal-maatschappelijke opleidingen (bv. communicatiewetenschappen, sociologie, psychologie, filosofie, politieke wetenschappen, TEW, business management …) als computerwetenschappen/ingenieurswetenschappen met aangetoonde interesse in niet-technische aspecten van ICT.
 • Sterke interesse in digitale technologieën zoals personalisatie en algoritmes en hun maatschappelijke impact. Technische kennis van deze technologieën is niet vereist.
 • Kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en een wil om deze verder te ontwikkelen.
 • Een sterke motivatie om een PhD traject succesvol af te leggen.
 • Sterke communicatieve en schrijfvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • Proactief en zelfstandig werken.
 • Open en flexibele houding in een dynamische werkomgeving met verschillende gesprekspartners.

 

Gelieve uw sollicitatie met volledig CV en motivatiebrief via e-mail te sturen aan Wim Cloots op jobs@smitresearch.be voor 15/02/2023.

Bij inhoudelijke vragen over deze positie, gelieve contact op te nemen met Tim Raats op Tim.Raats@vub.be.

Sounds like the job for you?

Apply before 15 Feb 2023 by sending your CV and motivation to jobs@smitresearch.be .