Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

News

Dark patterns of geïnformeerde beslissing, toestemming en trade-off?

Een studie naar de waarde van persoonlijke data delen met mediaorganisaties in Vlaanderen

Gedurende de zomer en herfst van 2019 organiseren onderzoekers van imec-SMIT een studie naar het verzamelen en gebruik van persoonlijke data van mediagebruikers door mediaorganisaties in Vlaanderen. In drie rondes worden de meningen gepeild van mediaprofessionals, consumentenorganisaties, toezichthouders, beleidsmakers, juristen en academici. In de opeenvolgende rondes reageren de deelnemers op bijdragen uit eerdere rondes, waarmee enige interactie bereikt wordt.

Tussentijds rapport na tweede ronde

Wat betekent het eigenlijk om mediacontent ‘relevant’ te noemen? Hoe nodig is het om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde toepassingen of diensten? Maken mediagebruikers echt een kosten-baten-analyse als ze gevraagd wordt om persoonlijke gegevens? In de tweede ronde werden twintig professionals in de Vlaamse media-industrie, academici, en vertegenwoordigers van een adviesraad en toezichthouder bevraagd, ofwel door direct te reageren op opmerkingen uit de eerste ronde ofwel door vragen te beantwoorden die gebaseerd waren op antwoorden in de eerste ronde.

Download het rapport.

In de laatste ronde wordt een poging gedaan een voorzet te formuleren voor een sectorbrede ‘Code of Conduct’ rond personalisatie in de media. Meedoen? E-mail naar Natasja.Van.Buggenhout@vub.be of Ine.Van.Zeeland@vub.be.

Tussentijds rapport na eerste ronde

In de eerste ronde van de studie werd een panel marketeers, markt- en gebruikersonderzoekers, product- en dienstontwikkelaars, privacymedewerkers en dataspecialisten in de Vlaamse media-industrie gevraagd een bundel fictieve gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten te ontwerpen. Het doel van deze interactieve reflectie was de waarde, voordelen, nadelen en risico’s van personalisatie voor mediagebruikers te exploreren en beschrijven vanuit het perspectief van mediaorganisaties.  Het rapport bevat een beknopte samenvatting van enkele opvallende tussentijdse onderzoeksbevindingen.

Download het tussentijds rapport.

Rapport gegevensbescherming in de mediasector

De basis van het onderzoek ligt in een rondetafel over gegevensbescherming in de mediasector die in februari 2019 werd georganiseerd door de VUB-leerstoel Data Protection On The Ground. (Deze leerstoel wordt gecoördineerd door de VUB-onderzoeksgroepen SMIT en LSTS, in samenwerking met BNP Paribas Fortis.) Het rapport van deze rondetafelbijeenkomst (in het Engels) vindt u hieronder.  Download het rapport.

Deelnemen (onder pseudoniem)

Behoort u tot één van bovengenoemde groepen en wilt u deelnemen aan het onderzoek of meer informatie? Stuur dan een bericht naar dataprotectionontheground@vub.be. Bijdragen aan het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt en deelnemers worden gepseudonimiseerd. Bijgevolg worden de namen van deelnemers en de organisaties waarvoor zij werken niet bekend gemaakt.