Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

News

Dark patterns of geïnformeerde beslissing, toestemming en trade-off?

De waarde van persoonlijke data delen met mediaorganisaties in Vlaanderen

Van zomer 2019 tot eind 2020 organiseerden onderzoekers van imec-SMIT een studie naar het verzamelen en gebruik van persoonlijke data van mediagebruikers door mediaorganisaties in Vlaanderen. In drie rondes werden de meningen gepeild van mediaprofessionals, toezichthouders, beleidsmakers, juristen en academici. In de opeenvolgende rondes reageerden de deelnemers op bijdragen uit eerdere rondes.

Tussentijds rapport na eerste ronde

In de eerste ronde van de studie werd een panel marketeers, markt- en gebruikersonderzoekers, product- en dienstontwikkelaars, privacymedewerkers en dataspecialisten in de Vlaamse media-industrie gevraagd een bundel fictieve gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten te ontwerpen. Het doel van deze interactieve reflectie was de waarde, voordelen, nadelen en risico’s van personalisatie voor mediagebruikers te exploreren en beschrijven vanuit het perspectief van mediaorganisaties.  Het rapport bevat een beknopte samenvatting van enkele opvallende tussentijdse onderzoeksbevindingen.

Download het tussentijds rapport.

Tussentijds rapport na tweede ronde

Wat betekent het eigenlijk om mediacontent ‘relevant’ te noemen? Hoe nodig is het om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde toepassingen of diensten? Maken mediagebruikers echt een kosten-baten-analyse als ze gevraagd wordt om persoonlijke gegevens? In de tweede ronde werden twintig professionals in de Vlaamse media-industrie, academici, en vertegenwoordigers van een adviesraad en toezichthouder bevraagd, ofwel door direct te reageren op opmerkingen uit de eerste ronde ofwel door vragen te beantwoorden die gebaseerd waren op antwoorden in de eerste ronde.

Download het rapport.

Na deze ronde werd ook een ‘policy brief’ gepubliceerd over de bevindingen tot op dat moment: Download de policy brief.

Rapport na de derde en laatste ronde

Na alle adviezen, aanbevelingen en suggesties van experten uit de eerste en tweede ronde, was de hoofdvraag in de derde ronde: waar kunnen we nu afspraken over maken? Zijn er eigenlijk wel afspraken te maken voor de Vlaamse mediasector, of zijn er redenen waarom dat een heilloze onderneming is? Potentiële afspraken waar de experten in deze ronde zich over bogen, hadden onder meer te maken met transparantie en heldere communicatie, het vragen van toestemming voor cookies en voorwaarden voor het delen van persoonsgegevens met ‘derde partijen’ (zoals overheden of andere bedrijven als de organisatie wordt overgenomen). Tevens werd ingegaan op vragen over:

  • hoe ongelijke waarde-uitwisseling voor mediagebruikers voorkomen kan worden,
  • hoe het bewustzijn van mediagebruikers verhoogd kan worden over wat er met persoonsdata gebeurt,
  • welke normverschillen er zijn in personalisatie voor adverteren, nieuws en andere mediacontent.

Op de vraag of het delen van persoonsgegevens als ‘betalen’ kan worden voorgesteld, hebben we nog geen definitief antwoord. Meer onderzoek zal hiervoor nodig zijn.

Download het rapport.


Rapport gegevensbescherming in de mediasector

De basis van het onderzoek lag in een rondetafel over gegevensbescherming in de mediasector die in februari 2019 werd georganiseerd door de VUB-leerstoel Data Protection On The Ground. (Deze leerstoel wordt gecoördineerd door de VUB-onderzoeksgroepen SMIT en LSTS, in samenwerking met BNP Paribas Fortis.) Het rapport van deze rondetafelbijeenkomst (in het Engels) vindt u hier: Download het rapport.