Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Mediapunt

Vlaams Kenniscentrum Media-onderzoek

Project Description

Het Mediapunt wil het mediaonderzoek in Vlaanderen monitoren en ontsluiten voor diverse stakeholders, zoals beleidsmakers, media-professionals, onderzoekers, studenten en andere organisaties met een werking gericht op of verband houdend met media, en dit op een concreet toepasbare manier en in dialoog met beleid en sector die als doel heeft het delen van kennis en het identificeren van kennis-hiaten.

Hiervoor zal Mediapunt werken met een aantal formats die de resultaten van bestaand en eigen onderzoek, zoals vastgelegd in de oproep, zullen vertalen in werkbare inzichten waarop deze stakeholders beslissingen kunnen baseren.

 • MediaBase: een up-to-date databank van het meest recente en relevante media-onderzoek in Vlaanderen, met voor elk onderzoek 1) key takeaways, 2) linken naar gerelateerd (ook internationaal, vergelijkend) onderzoek , 3) implicaties voor beleid
 • MediaDigest: minstens tweemaal per jaar een nieuwsbrief over mediaonderzoek in Vlaanderen met drie rubrieken: 1) Onderzoek in de kijker: een uitgebreide toelichting van één bijzonder relevant recent onderzoek, 2) Aanbevolen: een selectie van de meest noemenswaardige nieuwe onderzoeken, summier toegelicht (en doorgelinkt naar MediaBase), 3) een overzicht van alle nieuwe entries in MediaBase.
 • MediaBriefs: minstens jaarlijks een Policy Brief waarin rond een specifiek thema of trend een beleidsanalyse wordt gedaan (op basis van o.a. meta-analyses van primaire data)
 • MediaMonitor: een jaarlijks overzichtswerk waarin op basis van bestaand onderzoek en beschikbare datasets een staat van de media in Vlaanderen wordt gegeven (op basis van o.a. meta-analyse van bestaande data).
 • Mediapunt Originals – XMM: een jaarlijks rapport met eerst eigen onderzoek rond, dan meta- analyses omtrent cross-mediaal mediagebruik in Vlaanderen
 • Mediapunt Originals – on demand: rapporten met bevindingen van het ad-hoc onderzoek

Naast deze output-formats voorzien we ook twee specifieke event-formats – uiteraard naast meer ad hoc overleg – om in interactie te gaan met media- en beleidsmakers.

 • MediaConnect: minstens tweemaal per jaar een workshop waarop een thema of trend wordt toegelicht, en input omtrent het thema en de kennishiaten errond wordt verzameld bij media- en beleidsmakers
 • MediaForum: een jaarlijks symposium waarop de MediaMonitor wordt toegelicht, naast dialoogsessie waarbij media- en beleidsmakers samen denken over de uitdagingen voor de mediasector in Vlaanderen.

Al deze outputs zullen berusten op een reeks onderzoeks- en valorisatieactiviteiten binnen Mediapunt:

 • Het ontsluiten en inzichtelijk maken van relevant academisch onderzoek
 • Het identificeren van significante en structurele trends inzake mediagebruik en hierop verdiepende en beleidsgerichte analyses op doen aan de hand van bestaande data, eventueel aangevuld met beperkte eigen dataverzameling
 • Het in kaart brengen van crossmediaal mediagebruik aan de hand van eigen onderzoek en bestaande data
 • Het opzetten van eigen, kleinschalige studies rond concrete thema’s in samenspraak met de opdrachtgever