Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

News

Proeftuinonderzoek naar de relatie mens-machine bij autonome shuttles.

Het onderzoeksproject “Autonomous Shuttle Service for the Brussels Health Campus” waar SMIT als partner aan deelneemt wil wetenschappelijk onderzoek verrichten naar de relatie tussen mens en machine bij zelfrijdende shuttles. In het bijzonder stellen zich bij de introductie van deze nieuwe vervoerstechnologie nog allerlei concrete vragen omtrent gebruikersacceptatie, implementatie, technologie en ruimtelijke planning.

Om kennis over deze aspecten te vergaren, test het project daarom een zelfrijdende shuttle gedurende zes maand op de Brussels Health Campus te Jette in een living lab of proeftuin setting. De Brussels Health Campus is hiervoor een geschikte locatie. Op het terrein bevinden zich onder andere een hospitaal, een universiteit, een hogeschool, een kinderdagverblijf en een fitnesscentrum. Er zijn dus een veelheid aan gebruikers en actoren aanwezig met elk specifieke verplaatsingspatronen wat het uiterst interessant maakt voor het onderzoek naar verwachtingen en acceptatie door gebruikers, naar ruimtelijke planning, infrastructuur en technologie.

Het project is een samenwerking tussen onderzoeksgroepen van de VUB (MOBI en SMIT), de ULB (LoUIsE) en het UZ Brussel en kwam tot stand in het kader van de Innoviris Test It Smart Mobility Call. Elk van deze partners brengt zijn eigen expertise in. Binnen dit project is SMIT (Wim Vanobberghen) verantwoordelijk voor het opzetten van de Living Lab benadering en de monitoring ervan doorheen het project, terwijl MOBI zich toelegt op de technologie en de gebruiker en LoUIsE op ruimtelijke planning en infrastructuur. Het UZ Brussel faciliteert het project met de ter beschikking stelling van de campus voor het project.

In het kader van het living lab zullen twee opeenvolgende testtrajecten uitgewerkt worden die elk een specifieke doelstelling en doelpubliek hebben. Op die manier wilt het project inzichten vergaren uit verschillende contexten. Het eerste traject verbindt vanaf eind augustus tot oktober de studentenverblijven met het hoofdgebouw van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie. Het richt zich voornamelijk op studenten en personeelsleden als gebruikers. De shuttle blijft hier dus op het terrein van de campus. Het tweede traject zal vanaf november 2019 een loop maken die de hoofdingang van het ziekenhuis verbindt met de bezoekersparking en de halte van het openbaar vervoer. Hier staan patiënten en bezoekers als gebruikers centraal. De shuttle zal hier op een deel van de openbare weg rijden.

De eerste zes maanden van het project werden doormiddel van stakeholderbevragingen en workshops met belanghebbende en toekomstige gebruikers deze trajecten uitgedokterd. Na 2 weken technische testen zal vanaf maandag 26 augustus op het eerste traject een shuttle rijden en getest worden door eindgebruikers. De autonome shuttle zal tot 25 oktober elke weekdag rijden van 12u tot 17u. Een rit is gratis.

De geselecteerde shuttlebus is een EZ10-model van de Franse constructeur Easy Mile.  Door een systeem van sensoren, camera’s, gps en V2i-communicatie (vehicle to infrastructure) herkent de EZ10 minutieus zijn parcours en de stopplaatsen, net als mogelijke hindernissen of onverwachte situaties onderweg. Een ‘operator’ zal steeds aan boord zijn voor een manuele bediening in geval van pech of hindernis op de uitgestippelde route. Een noodstopknop en drukgevoelige deuren (sensordeuren) vervolledigen het veiligheidspakket. De leasing, het onderhoud en de begeleiding worden voorzien door door Ush, België’s eerste gespecialiseerde provider voor autonome mobiliteit. Ush is een dochteronderneming van het door D’Ieteren gesteunde Lab Box, een accelerator gefocust op de mobiliteit van de toekomst.

 

Op vrijdag 23 augustus werd het project en de shuttle voorgesteld aan de pers. U kan hier een reportage aantreffen van Kanaal Z.  https://kanaalz.knack.be/nieuws/proef-met-zelfrijdende-bus-op-campus-vub/video-normal-1500847.html

Voor alle nadere informatie over het project kan u terecht op www.avlab.brussels

 

Het consortium (v link nr rechts): Wim Vanobberghen (SMIT), Geoffrey Gaulois (LoUIsE), Cedric De Cauwer en Lieselot Van Haverbeke (MOBI, projectpromotor-en coördinator)