Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #9: Targeted advertising op uw tv? Veel verwachtingen, evenveel vragen…

Gepersonaliseerde televisiereclame blijft een heet hangijzer in Vlaanderen. Deze zomer hoorden we al heel wat controverse toen zowel Telenet als Proximus aankondigden nog voor het einde van 2016 gepersonaliseerde televisiereclame (targeted advertising) te lanceren. En ook daarna bleef de bezorgdheid over dit fenomeen, dat nochtans een realiteit voor de dagelijkse internetgebruiker is geworden, aanhouden. Het gebruik van data en de impact hiervan op de privacy van de kijker is inderdaad een belangrijk aspect van mediagebruik. Desalniettemin focussen we door die terechte bezorgdheid over privacy te weinig op het belang van gepersonaliseerde reclame voor de Vlaamse mediasector. Die heeft ook zelf de taak om dat belang beter te duiden.

Eveneens onderbelicht – en vanuit maatschappelijk en wetenschappelijk standpunt is dat problematischer – is de mening van de Vlaamse televisiekijker. Wat wil die televisiekijker zelf? Hoe denkt hij of zij over gepersonaliseerde reclame? Wil men het liever niet dan wel en wanneer kan het en onder welke voorwaarden? In deze policy brief bespreken we wat gepersonaliseerde reclame juist is, welke privacy problemen er mogelijk mee gepaard gaan, om vervolgens stil te staan bij het waarom van gepersonaliseerde reclame en de houding van de Vlaming. De bevindingen zijn gebaseerde op een uitgebreide bevraging van de Vlaamse mediasector enerzijds en groepsgesprekken met mediagebruikers anderzijds.

(Photo by Sven Scheuermeier on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.