Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #8 – De ‘nieuwe’ publieke omroep: Zitten Vlaamse jongeren te wachten op interactie met Studio Brussel en MNM?

De VRT is vaak het voorwerp van politieke discussies. Politici verschillen van mening over de kostprijs van de VRT en de impact die ze heeft op concurrenten. Ze laten zich ook uit over de kwaliteit van het aanbod en de onpartijdigheid van informatie- en duidingsprogramma’s. In de vele discussies over ‘de publieke omroep’ vertegenwoordigen politici de mening van de Vlaming. Nochtans wordt er weinig aandacht besteed aan wat die Vlaming nu eigenlijk wil van de VRT. Er is heel wat onderzoek – ook bij de VRT zelf – over welke programma’s veel bekeken worden en wat minder scoort, wat de Vlaming goed vindt en wat hij/zij links laat liggen, enz. Maar het is ook interessant om verder dan bereik en waardering te kijken en te peilen naar de diepere verwachtingen, motivaties en ideeën die Vlamingen hebben als ze gebruik maken van het aanbod van de VRT; zeker als het over jongere doelgroepen gaat, die de VRT niet altijd even makkelijk weet te bereiken.

In recent onderzoek gingen we daarom na wat jongeren zelf verwachten van het aanbod van de VRT. Omdat die vraag op zich te breed is om een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek uit te voeren, focussen we specifiek op de online strategie van radiozenders Studio Brussel en MNM. Beide zenders zijn merken die geen moeite hebben om jongeren te bereiken. Ze profileren zich verschillend in de doelgroep van 15- tot 34-jarigen en trekken volop de online kaart. In lijn met de beheersovereenkomst, wordt daarbij veelvuldig naar het belang van een online strategie, interactie en co-creatie gewezen. Maar zitten Vlaamse jongeren daar nu echt op te wachten?

(Photo by Brooke Cagle on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.