Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #7: Waarom de Brusselse overheid moet investeren in digitale inclusie van kwetsbare jongeren

Met de Smart city-strategie wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich profileren als ‘digitale hoofdstad’, die investeert in verbondenheid, duurzaamheid, openheid en veiligheid. De bevoegde overheidsinstanties zijn er zich vandaag van bewust dat een digitaal inclusieve stad bijdraagt tot een breder stadsproject. Een belangrijke uitdaging hier is het betrekken van jongeren en jongvolwassenen (15-25 jaar) die opgroeien in achterstandswijken. In het kader van het onderzoeksproject Anticipate (Innoviris) werd samen met betrokken actoren nagegaan hoe een gepast digitaal inclusiebeleid voor Brusselse kwetsbare jongeren uit gemarginaliseerde buurten er moet uitzien. Deze policy brief staat stil bij de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.

(Photo by Clay Banks on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.