Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #6: Hoe mediawijs is de Vlaming over mediabeleid? Wat weten mediagebruikers over reclameregels, de publieke omroep en privacy en wat willen ze weten?

De beleidsnota Media 2014-2019 benadrukt dat mediawijsheid een essentiële factor is in een digitale mediaomgeving. Hiermee zet Minister van Media Sven Gatz het beleid verder dat door de Vlaamse Regering voor het eerst werd uitgezet in de Conceptnota Mediawijsheid. Daarbij wordt benadrukt dat mediawijze mediagebruikers niet alleen weten hoe ze toegang kunnen verkrijgen tot media, maar ook de vaardigheden hebben om er mee om te gaan, en ze een kritisch inzicht hebben in de werking en organisatie van media. Echter, dit laatste aspect wordt makkelijk over het hoofd gezien.

iMinds-SMIT (Vrije Universiteit Brussel) voerde daarom een studie uit die specifiek peilt naar mediawijsheid over mediabeleid. Drie vragen stonden daarbij centraal: (1) Wat weten Vlaamse mediagebruikers van mediabeleid? (2) Hoe belangrijk vinden Vlaamse mediagebruikers het om iets van mediabeleid te weten? (3) In welke mate en hoe willen Vlaamse mediagebruikers een stem hebben in de ontwikkeling van mediabeleid?

(Photo by John Schnobrich on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.