Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #4: The ‘Digital Single Market’: Waar leidt de Europese Commissie ons naartoe en willen we dat wel?

Ongetwijfeld hebben velen onder ons de boodschap “This video is not available in your country”, meer dan eens zien verschijnen bij het zoeken naar de nieuwste series en films online. Personen, goederen en diensten kunnen in principe vrij reizen binnen Europa. Dat gaat echter vaak niet op voor Europese audiovisuele content. Maar er is verandering op til. De Europese Commissie stelt binnen het nieuwe Digital Single Market-beleid een plan voor om de vrije circulatie van content online te garanderen. Dat plan gaf aanleiding tot een complexe discussie waaruit blijkt dat de belangen van producenten, omroepen, distributeurs, telecomspelers en internationale over-the-top-aanbieders niet altijd dezelfde zijn, ook al zijn al deze actoren betrokken in de productie en distributie van audiovisuele content.

De policy unit van iMinds-SMIT nam het voorstel van de Europese Commissie onder de loep en analyseerde de diverse actorposities en spanningsvelden in het debat rond de introductie van een digitale ééngemaakte markt. Deze policy brief heeft tot doel inzicht te geven in die spanningsvelden. De analyse maakt deel uit van het MeCETES onderzoeksproject, 1 een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Brussel, Copenhagen University en de University of York. Het consortium onderzoekt specifiek hoe Europese film en televisieseries binnen de Europese Unie circuleren, welke de succesfactoren en drempels zijn voor buitenlandse circulatie en welke impact het beleid hierop heeft.

(Photo by Guillaume Périgois on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.