Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #3 – Radicaal Digitaal in Vlaanderen: Naar een e-inclusieve toekomst voor alle burgers?

De toon over de toekomst van de publieke dienstverlening in Vlaanderen is gezet. De Vlaamse Regering kondigt met het Radicaal Digitaal-programma een sterke digitaliseringspush aan en stelt de digitalisering van alle publieke diensten tegen 2020 voorop. Voor overheidsdiensten die hun diensten willen digitaliseren, maakt het Agentschap Informatie Vlaanderen ieder jaar een hefboombudget van 10 miljoen euro vrij. Radicaal Digitaal omvat ook het Begeleid Digitaal-project, dat de toegankelijkheid van deze nieuwe digitale diensten voor alle Vlaamse burgers moet verzekeren. Over de inhoudelijke uitwerking van het Begeleid Digitaal-project is nog niets bekend. Het is echter duidelijk dat de uitdagingen groot zijn. Er is in Vlaanderen nog heel wat werk voor de boeg om te kunnen spreken van een breed gedragen e-inclusiebeleid dat de participatie van alle burgers in een digitaal Vlaanderen verzekert.

In het kader van het federale onderzoeksproject IDEALiC, gefinancierd door BELSPO, gaat iMinds-SMIT daarom na of Vlaanderen voldoende gewapend is om het e-inclusieve karakter van de publieke dienstverlening te garanderen. Deze policy brief vat een aantal essentiële stappen samen die hiervoor noodzakelijk zijn.

(Photo by Shabu Anower on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.