Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #2: ‘State-of-the-Art(s)’: Gebruik van digitale communicatie- en promotiekanalen door de cultureel-creatieve sector

De Strategische Visienota Kunsten (2015) van Vlaams Minister Sven Gatz ziet digitalisering in de cultureel-creatieve industrie als cruciaal voor het uitbouwen van een dynamische, performante, toegankelijke en internationaal concurrentiële sector. Gatz verwijst in verschillende strategische en operationele doelstellingen van de Beleidsnota Cultuur (2014-2019) naar het positieve effect van digitalisering op cultuurparticipatie, maar ook op de meerwaarde voor de instellingen zelf.

Het onderzoekscentrum iMinds–SMIT–VUB analyseerde daarom (binnen de onderzoekslijn ‘Ecultuur en digitalisering’ van het lopende steunpunt Cultuur) hoe het digitale aanbod van de Vlaamse en Brusselse culturele sector eruit zag. Deze policy brief vat de belangrijkste bevindingen samen.

(Photo by Christian Fregnan on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.