Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #13: Naar een duurzaam beleid voor de Vlaamse documentairesector

Naar aanleiding van de nieuwe beheersovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en de Vlaamse Regering onderstreept Eline Livémont in deze policy brief het belang van documentaire, met een oproep aan de Vlaamse Regering, de VRT en het VAF om, nu de klemtoon sterk op fictieondersteuning ligt, zeker ook documentaire niet uit het oog te verliezen. Er is weliswaar meer nodig dan alleen geld. Willen we documentaire echt ondersteunen, dan dienen de documentairesector, de omroepen, het VAF en beleidsmakers na te denken over een lange termijnstrategie met aandacht voor (internationale) samenwerkingen, het bereiken van een breder publiek en een strategie die rekening houdt met het fragiele commerciële karakter van documentaire.

(Photo by KAL VISUALS on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.