Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Policy Brief

Policy brief #10: De vorming van een Mediacluster in Brussel. Welke rol kan en moet beleid spelen?

Volgens de Europese Commissie speelt de mediasector een cruciale rol voor economische groei en tewerkstelling. Op Brussels niveau besliste de regering om economische kerngebieden te creëren. In haar Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling wordt de mediasector geïdentificeerd als kernsector voor economische ontwikkeling. Concreet zal het gebied rond de twee openbare omroepen, VRT en RTBF, uitgebouwd worden tot een mediacluster, Mediapark.brussels. De cluster is een strategische hefboom in de ontwikkelingsstrategie van het Gewest en moet een motor worden voor economische ontwikkeling in de regio. Maar is de mediasector daadwerkelijk in staat om die economische meerwaarde te creëren?

Het onderzoek naar de economische impact van de mediasector in Brussel en België is tot hiertoe relatief schaars. Bovendien blijven nog vele vragen onbeantwoord: wat is de impact van zo’n clusters? Hoe bakenen we ze best af en op welke manier kunnen overheden clusters het best ondersteunen? Deze policy brief bespreekt de eerste resultaten van het Media Clusters Brussels (MCB) project, een interdisciplinair onderzoeksproject waarbij de drie voornaamste Brusselse universiteiten betrokken zijn. We gaan dieper in op het concept ‘mediacluster’ en geven een eerste reeks inzichten in de status van de Brusselse en Belgische mediasector.

(Photo by Scheier .hr on Unsplash)

Klik hier om de policy brief te downloaden.