Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

News

Pieter Ballon aangesteld als lid van Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

De Vlaamse Regering besliste per decreet eind 2016 tot de oprichting van een Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT- beleid. Dit past binnen het actieplaan Vlaanderen Radicaal Digitaal.

Het nieuwe Stuurorgaan gaat naar verwachting een belangrijke rol spelen in het Vlaamse ICT-beleid, aangezien het bindende aanbevelingen en adviezen aangaande het informatie- en ICT-beleid kan voorstellen aan de Vlaamse regering. Deze zullen bindend zijn zowel binnen de Vlaamse administratie zelf als tussen de Vlaamse administratie en de provinciale en lokale besturen.

Op 15 september 2017 heeft de Vlaamse Regering de leden van dit stuurorgaan aangeduid. Hierin zetelen de verantwoordelijken van alle relevante beleidsdomeinen aan Vlaamse zijde, alsook vertegenwoordigers van gemeenten, steden en provincies.

Er werden ook twee externe innovatoren aangesteld als stemgerechtigd lid van de Stuurgroep, waaronder Pieter Ballon, directeur van imec-SMIT (VUB) en coördinator van imec’s Smart Flanders-project.

In het Smart Flanders project werkt imec samen met de 13 Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel aan de harmonisering van smart city-data, en een aantal data pilots op Vlaams niveau.