Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

News

New projects at SMIT: on telemonitoring, eHealth, climate debate, online disinformation, youth work and the book publishing industry

Below, you find a brief overview of some projects with SMIT involvement that were recently launched.

 

EU Project Seuro

Begin mei hadden we een virtuele kick-off van het nieuwe EU project SEURO (Scaling European citizen driven transferable an transformative digital health). In dit project gaan we verder aan de slag met een telemonitoring platform gericht op het  bevorderen van het zelfmanagement bij 65 plussers met meerdere chronische aandoeningen.  Het bestaande platform – gemaakt in het voorafgaande EU project ProACt (proact2020.eu) –  dat in tussentijds ook actief werd ingezet in Ierland bij het opvolgen van Covid19 patiënten en in een proefproject in de provincie Antwerpen met jongere diabetespatiënten, zal worden verbeterd. In 2022 zal er een grote trial starten in Ierland, België en Zweden waarin we in totaal met 720 oudere volwassenen en hun zorgnetwerk aan de slag gaan om de effectiviteit en de implementatie te evalueren. In België zullen we daarvoor nauw samenwerken met onze partner Z-Plus.

 

EH-Map

In het nieuwe imec project, EH-Map, wil imec-SMIT VUB een interactieve overzichtskaart maken van het Vlaamse eHealth landschap. Uit onze ervaringen met de eHealthmonitor 2019 (https://www.imec.be/nl/expertises/techtrends/ehealthmonitor) bleek immers dat er heel wat onduidelijkheden bestaan over het huidige eHealth landschap. Zowel zorgverleners als burgers gaven te kennen dat zij over onvoldoende informatie beschikken over de portalen en diensten die de overheid ter beschikking stelt, de gezondheidsdata die zij kunnen raadplegen en hoe deze tussen de verschillende diensten, portalen en zorgverleners digitaal wordt uitgewisseld. Met de EH-Map willen we dan ook duidelijkheid verschaffen over de organisatie en structuur van de officiële gezondheidsportalen en eHealth diensten en de digitale uitwisseling van persoonlijke gezondheidsdata. Daarnaast kan de EH-Map ook een belangrijke meerwaarde vormen voor start-ups of bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe eHealth applicaties en voor onderzoekers die rond dit onderwerp werken. In eerste instantie ligt de focus op het in kaart brengen van het Vlaamse eHealth landschap. In een volgend stadium van het project kan dan gekeken worden om dit eventueel uit te breiden naar de andere regio’s.

 

Climate Stories

The project “Climate Stories” aims to empower socio-economic disadvantaged groups in the climate debate through participatory research. Socially disadvantaged populations can be more exposed to environmental pollution and can be more susceptible to its damaging health effects, while at the same time they usually have a smaller contribution to environmental pressure and less possibilities to protect themselves. To mitigate these inequalities, Climate Stories gives voice to socially disadvantaged groups through a participatory research approach and interdisciplinary partnership. 20 participants will be engaged in Brussels and Hasselt through a citizen science campaign and the photo voice method. The participants will collect and analyse data about the local air quality with sensors and will record their experiences and concerns through photographs. The collected “climate stories” from the participants represent their experiences, concerns and wishes and visions on a sustainable Brussels and Hasselt. A public exhibition will occur at the end of the project to disseminate the results to a wider audience and generate policy impact. Further, a methodological paper will be written for conducting and designing inclusive citizen social science projects.

Project members: Carina Veeckman (imec-SMIT, VUB), Jessica Schoffelen (UCLL) en Sandy Claes (LUCA School of Arts)

 

EDMO

We are delighted to announce that a VUB-led consortium, including CD2I, SMIT and Mediawijs, has been selected to set up a hub on research, fact-checking and media literacy on online disinformation in Belgium and Luxembourg. They will join the European Digital Media Observatory (EDMO), a network of hubs on digital media contributing to the fight against disinformation across Europe.

More information: https://edmo.eu/2021/05/26/national-edmo-hubs-announced/

 

Digitaal jeugdwerk

The aim of the Digital Youth Work-project (‘Focus, Intensiteit en Ervaring inzake digitaal jeugdwerk in Vlaanderen’) is to comprehensively map digital youth work practices in Flanders in two concrete parts, namely an inventory and analysis of digital youth work practices and a cross-case analysis of digital youth work practices. The research project will focus on the youth organisations recognised and subsidised by the Flemish government within the framework of the decree of 20 January 2012 on a renewed youth and children’s rights policy and the decree of 22 December 2017 on the subsidisation of supra-local youth work, youth centers and youth work for special target groups, as well as the local youth organisations that are recognised or subsidised by the 13 central cities and that are not part of a Flemish or supra-local organisation. This research can contribute to substantiating policy choices in this area, as the government does not yet have a strategic policy on digital youth work, but is already subsidising various youth work organisations that use digital youth work initiatives.

The research will map digital youth work practices in general, but will also detect the best practices and advise both the youth work sector and the Flemish government on what digital youth work should be and can be. The Flemish government will be better equipped to develop a policy on digital youth work and thus know what organisations to subsidise based on key aspects the youth work organisation should focus on. The youth work sector will know where and what the attention points are focussed and thus improve their services. This will influence and improve the digital skills of the younger generation both when it comes to using digital services/technologies and understanding them, which will prepare them better as citizens of our society.

Researchers: Lotte Vermeire, Ilse Mariën, Wendy Van den Broeck, Nanouk Verhulst

 

Möbius

Möbius is an initiative funded under the European Commission Horizon 2020 programme that aims to modernize the European book publishing industry by remodelling the traditional value chains and business models uncovering the prosumers potential and delivering new enriched media experiences.

More information: https://mobius-project.eu/

 

[Photo by Octavian Dan on Unsplash]