Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

News

Deel jouw mening via Brussels by us en maak deel uit van de verandering in de Noordwijk!

De mobiele applicatie ‘Brussels by us’ is vanaf vandaag beschikbaar in de ITunes store en de Google Play store. Brussels by us is een burgerparticipatieplatform om meningen te delen over lopende en toekomstige projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel van dit project is om lokale buurten in Brussel een extra duwtje in te rug te geven, en dit ‘by all of us’. Het project wordt betoelaagd door Brussels staatssecretaris voor digitalisering Bianca Debaets en is uitgewerkt onder leiding van professor Pieter Ballon (imec).

Het project gaat van start in de Noordwijk in Brussel. Daar is een perimeter afgebakend (gaande van de Brabant-wijk tot de Helihavenlaan, en van Gaucheret/Masui tot aan de kleine ring) waarbinnen het project actief is en bevragingen start via de applicatie.

Het thema van de bevragingen in de Noordwijk is de activatie van leegstaande plekken, met als doel een mix te creëren in werken, wonen en vrije tijd. Nu zien we dat de Noordwijk vooral een professioneel karakter heeft, waarbij het leven na de werkuren stilvalt op straat. Hier willen we graag verandering in brengen, en dit in samenwerking met verschillende actoren uit de buurt”, vertelt Brussels staatssecretaris voor digitalisering Bianca Debaets.

Op basis van de uitkomsten van een co-creatie workshop met een tiental lokale stakeholders uit de Noordwijk in maart 2019, zijn de vragen in de mobiele applicatie opgemaakt. De vragen bevatten informatie over lopende projecten, en motiveren Brusselaars, pendelaars of bezoekers in de buurt om hun mening te delen.

Zo kunnen gebruikers van de applicatie hun stem uitbrengen over nieuwe handelszaken in het Noordstation. Het station Brussel-Noord gaat momenteel de laatste fase in van een grondige vernieuwing, die van het station een functionele en intermodale hub moet maken. Samen met de vernieuwing komen er ook dubbel zoveel winkels en diensten in het station, goed voor een dertigtal in totaal.

In samenwerking met NMBS, gaan we via Brussels by us op zoek naar een aantrekkelijke invulling voor deze panden voor zowel pendelaars als bewoners van de buurt. Ook denken we na over leuke activiteiten voor ’s avonds als tijdens het weekend, zoals een hotspot voor after-work drinks, of indoor pretpark zoals in het station Antwerpen-Centraal.

Andere locaties in de Noordwijk die deel uitmaken van de bevraging zijn: het Rogierplein (Sint-Joost-ten-Node), passage Charles Rogier (Creative District), passage Noordplein richting de Brabantstraat (Sint-Joost-ten-Node), Quatuor en ZIN (Befimmo), en de Lakense Haard. Basisschool Klavertje 4 en LabNorth zullen in mei ook een bevraging starten via de app.

De bevraging in de Noordwijk loopt tot het begin van de zomervakantie. Nadien worden de resultaten geanalyseerd samen met de stakeholders. Op basis van de antwoorden, zal bekeken worden hoe de meest populaire meningen gerealiseerd kunnen worden zodat er op een gezamenlijke manier impact kan worden gerealiseerd. De meest populaire meningen kunnen alvast geraadpleegd worden in de applicatie.

Een mobiele applicatie met beacons in de stad

Wat bijzonder is aan deze applicatie is dat de bevragingen locatie-gebonden zijn aan de hand van beacons. Beacons zijn kleine Bluetooth-zendertjes die verstopt zijn op plekken die locatie-specifieke input nodig hebben, en waar we de mening vragen van gebruikers. Wanneer een gebruiker van de applicatie in de buurt is van zo’n zendertje, dan zal de bevraging geactiveerd worden. Op het beginscherm in de applicatie is er een kaart met alle beacon-locaties in de Noordwijk. Voor optimaal gebruik van de applicatie, moeten de locatievoorzieningen en Bluetooth aangeschakeld worden. Over jouw privacy dien je je geen zorgen te maken, aangezien beacons enkel een signaal uitsturen en niet capteren.

De volgende halte …

Het project Brussels by us zal vanaf september ook bevragingen lanceren in het stadscentrum rond de voetgangerszone, alsook de zone rond de universiteitscampus VUB/ULB. Ook hier zal een specifiek thema gekozen worden in samenspraak met lokale actoren en overheidsinstanties. Deze actoren zijn reeds bevraagd voor de voetgangerszone, en de consultatie met stakeholders voor de universiteitscampus zijn vanaf nu ook gestart. Gebruikers van de applicatie kunnen dus na de zomer opnieuw van start gaan met nieuwe vragen op andere plekken in Brussel.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project en de applicatie kan je surfen naar www.brusselsbyus.be of mailen naar info@brusselsbyus.be. De website en mobiele applicatie zijn beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.

Het project is een samenwerking tussen imec en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.