Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

News

Brussels by us: Burgerparticipatie om de stad van morgen te bedenken

In drie Brusselse wijken zetten het Brussels Gewest, het CIBG en SMIT (een imec-onderzoekslaboratorium aan de VUB) onder de noemer ‘Brussels by us’ proeftuinen op om smart city innovaties voor Brussel te bedenken. Het gaat om de Noordwijk, de voetgangerszone in het centrum en de VUB/ULB campus in Elsene. De doelstelling van ‘Brussels by us’ is om het lokale ecosysteem in een wijk te activeren en om een aanzet te geven aan het verbeteren van het leven van inwoners en bezoekers door reële problemen op te lossen. Er wordt gewerkt met bevragingen, experimenten en ateliers met inwoners en bezoekers, die vertrekken van hun noden en ideeën.

‘Brussels by us’ wordt gefinancierd door staatssecretaris voor digitalisering Bianca Debaets:

Brussels by us wil de ideeën van Brusselaars voor hun buurt naar boven doen komen. Ik ben er zeker van dat iedereen voorstellen heeft om het leven in zijn of haar buurt beter te maken. We gaan smart city technologie gebruiken om zoveel mogelijk concrete en innovatieve ideeën te verzamelen en er nadien mee aan de slag te gaan. Ik heb alle vertrouwen in de innovatieve aanpak van professor Pieter Ballon. Hij zal ons helpen om van Brussels by us een succesverhaal te maken”.

Pieter Ballon (projectcoördinator): “Met dit initiatief bouwt imec voort op de ervaringen die het heeft opgedaan binnen City of Things (Smart Zone in Antwerpen). We zijn blij dat we met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen onderzoeken wat de noden en wensen zijn van burgers in de stad van morgen.”

In elke proeftuin zullen specifieke thematieken en doelgroepen aan bod komen, in functie van de eigenheid van de betrokken omgeving. De volgende wijken maken deel uit van het project (bijgevoegd meer info):

  • Zone I – Noordwijk: mogelijke thema’s omvatten hier veiligheid, stadslandbouw, slimme mobiliteit, herwaardering van leegstaande ruimtes, etc.; de doelgroepen zijn pendelaars en professionals actief in de Noordwijk en buurtbewoners.
  • Zone II – Centraal (voetgangerszone): mogelijke thema’s omvatten hier toerisme, (type) handel, huisvesting, publieke ruimte; de doelgroepen zijn winkeliers, toeristen, bezoekers en inwoners van de wijk.
  • Zone III – U-Square (VUB/ULB-campus): mogelijke thema’s omvatten hier smart education en ondernemerschap, duurzaamheid op de campus, voedselverspilling, etc.; de doelgroepen zijn studenten, academisch personeel, start-ups, fablabs en buurtbewoners.

In elke zone zal er eerst via een co-creatie traject een bevraging opgestart worden door middel van workshops in smart cafés, om vervolgens een groter doelpubliek te bereiken via een mobiele applicatie en beacon technologie. Elke zone zal met minimum tien beacons worden uitgerust, en die het zullen toelaten om via de smartphone van de gebruikers contextspecifieke vragen te stellen.

De mobiele applicatie, beschikbaar voor iOS en Android, omvat een kaart met alle beschikbare punten waar gebruikers getriggerd kunnen worden en waar men ideeën en noden kan delen volgens de geprioriteerde thema’s van het co-creatie traject. De applicatie laat het ook toe om de resultaten van de bevragingen te bekijken, en zal beschikbaar zijn in NL/FR/ENG. Om bewoners en passanten te informeren zullen er informatie panelen worden geplaatst op specifieke invalswegen naar de wijken. De borden dienen als marketinginstrument en informeren over het concept en aanwezigheid van de beacons in de wijk. Daarnaast zal er ook in iedere wijk een info en ontmoetingsplaats zijn, onder de noemer van ‘smart cafés’. De smart cafés zullen in partnership opgericht worden met lokale organisaties.

Brussels by us wordt ondersteund door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

Lees het volledige artikel op https://biancadebaets.prezly.com/brussels-by-us