Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

User Researcher in domein van Smart Cities

Apply before 30 Nov 2018

Wil je graag een positieve bijdrage leveren aan het stadsleven, en een brug slaan tussen burgers, de privésector, overheid en de academische wereld in Brussel, Antwerpen en andere Vlaamse steden? Als user researcher smart cities werk je mee aan het samen brengen van mens en innovatie om oplossingen te vinden voor dagdagelijkse problemen!

IMEC-SMIT is op zoek naar 2 full-time user researchers binnen het onderzoek domein van ‘smart cities’. Steden of gemeentes worden vandaag met heel wat uitdagingen geconfronteerd, denk daarbij onder meer aan mobiliteit, gezond leven in de stad,  hernieuwbare energie, veiligheid, etc. Door middel van de ontwikkeling van nieuwe diensten en technologieën willen we graag steden “slimmer” maken, zodat een oplossing kan geboden worden aan deze uitdagingen.

Specifiek voor de stad Brussel willen met inwoners, toeristen, pendelaars, verenigingen en andere nagaan hoe zij bepaalde regio’s (bv. noord-wijk, regio Brussel-Centraal, regio U-Square) willen verbeteren en reële problemen willen oplossen. Door middel van participatieve methoden en het samenbrengen van verschillende actoren om met verschillende doelgroepen in Brussel te zoeken naar en te experimenteren met, oplossingen om de dynamiek in de stad Brussel te vergroten. Dit alles zal gebeuren via ateliers en campagnes ondersteund door het gebruik van nieuwe technologieën. Thema’s omvatten: mobiliteit, ondernemerschap, stadslandbouw, luchtkwaliteit, veiligheid en worden in samenspraak geprioriteerd in uitwerking.

In Antwerpen werken we binnen het City of Things programma naar manieren om nieuwe technologieën en diensten te ontwikkelen die een oplossing kunnen bieden voor de stad (mobiliteit, luchtkwaliteit, leefbaarheid, veiligheid…). Door de toenemende groei van sensor, online diensten etc. beschikt de stad over heel wat data alsook nieuwe mogelijkheden om met de burger in interactie te treden. Binnen het City-Of-Things programma onderzoeken we hoe we dit kunnen doen? Hoe kunnen we nieuwe inzichten in het gebruik van de stad door burgers verkrijgen? Hoe zetten we deze data in voor nieuwe vormen van beleidsvoering? Hoe creëren we alternatieven voor burgers of ondersteunen we hen om andere keuzes te maken?

Als onderzoeker werk je binnen SMIT’s Smart Cities unit aan onderzoeksvragen die zich richten op sociale, economische en beleidsissues die voortkomen uit de bevragingen en gebruik van participatie en ICT innovatie. Dit doe je in teamverband met een leidinggevende, waarbij je deel uitmaakt van een groter team van een 20-tal collega’s.

Het takenpakket zal bestaan uit:

 • Uitvoeren van toegepast onderzoek in projecten rond Smart City innovaties met stakeholders uit bedrijfs- en beleidswereld en burgers. Dit houdt onder andere in:
  • Deskresearch en literatuurstudies over smart city thema’s
  • Het organiseren en voeren van interviews, focusgroepen, brainstormsessies met burgers, beleidsmakers, …
  • Het opstellen en analyseren van survey’s
 • Dagelijks project management en rapportering. Je staat hierbij in contact met verschillende organisaties en overheidsinstellingen.
 • Schrijven van project rapporten, presenteren van onderzoeksresultaten in workshops en conferenties, schrijven van academische publicaties.

Wij bieden:

 • Een dynamische en stimulerende werkomgeving met ondernemende jonge onderzoekers en ervaren senior staf in een internationale omgeving
 • Hoge kwaliteit innovatief onderzoek op toekomstgerichte technologieën
 • Aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen
 • Een startcontract van 1 jaar, hernieuwbaar en met de mogelijkheid om door te groeien naar een contract van onbepaalde duur.

Over ons

SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) is een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel. Het centrum valt onder de Faculteit  Sociale en Economische Wetenschappen en is als kernonderzoeksgroep opgenomen in imec, Vlaanderens leidende strategisch onderzoeksinstelling voor nano-technologie en ICT innovatie.

Sedert meer dan 25 jaar specialiseert imec-SMIT zich in socio-economisch en beleidsonderzoek naar ICT innovatie in Digitale Media, Smart Cities en e-Health. Ons team bestaat uit ongeveer 70 senior en junior onderzoekers met een wijde variëteit aan wetenschappelijke achtergronden en nationaliteiten.

Meer informatie over ons en onze onderzoeksprojecten kan je op onze website vinden: smit.vub.ac.be.

Solliciteren:

Stuur een uitgebreid CV (met referenties) en motivatiebrief per mail naar Wim Cloots (jobs@smitresearch.be) voor 30/11/2017.

Meer gedetailleerde vragen aangaande het takenpakket kunnen gericht worden aan   dr. Shenja van der Graaf  (Shenja.vandergraaf@imec.be)

Profiel:

 • Master diploma, bij voorkeur in een sociaalwetenschappelijke richting, zoals communicatiewetenschappen, psychologie, urban studies, urban sociology, of gelijkaardig
 • Interesse in en/of kennis van ICT, nieuwe media en innovatieve technologie
 • Een paar jaar ervaring in smart cities en/of relevant onderzoek is een troef
 • Goede skills op gebied van kwalitatieve data-creatie en analyse
 • Kwantitatieve analyse in SPSS is een sterke extra troef
 • Zelfstandig, met goede self-management en planning skills
 • Flexibele attitude voor het werken in een dynamische, interdisciplinaire omgeving
 • Sterk analytisch en strategisch redeneervermogen
 • Goede kennis van geschreven academisch Engels
 • Goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk) is een belangrijke troef

Sounds like the job for you?

Apply before 30 Nov 2018 by sending your CV and motivation to jobs@smitresearch.be .