E-inclusion Researcher (NL)

Apply before 15 Jan 2018

Beschrijving van het onderzoeksdomein

De digitalisering van onze maatschappij brengt voor- en nadelen met zich mee. In het onderzoeksdomein e-inclusie brengen we via beleids- en gebruikersonderzoek in kaart wie er welke voor- en nadelen ondervindt bij het omgaan met digitale media en diensten, en welke beleidsinterventies nodig zijn om bestaande drempels bij burgers weg te werken. Methodologisch gaan we hierbij steeds uit van een participatieve en actiegerichte aanpak. Dit betekent dat er continue in interactie wordt gegaan met stakeholders van diverse achtergrond, zijnde overheid, private sector, middenveld, publieke instellingen en burgers zelf.

In hoofdzaak werk je op het federale onderzoeksproject IDEALiC (www.idealic.be), in samenwerking met UCL, dat als doel heeft om een breed gedragen e-inclusiebeleid voor België uit te tekenen op federaal, regionaal en lokaal niveau. Het project omvat een uitgebreid gebruikersonderzoek en een participatief traject met e-inclusieactoren. Verder sluit je aan bij het team dat werkt op lopende projecten die onder meer focussen op de ontwikkeling van een e-inclusief smart city beleid voor Brussel, en de ontwikkeling van een mediaprofielentest.

Taken omvatten

Gebruikersonderzoek naar de ervaringen van burgers met de digitalisering van de maatschappij. Concreet omvat dit:

(1) kwalitatieve onderzoeksmethoden: afnemen van diepte-interviews en coderen en verwerken van de resultaten, in nauwe samenwerking met UCL.
(2) Beleidsonderzoek naar e-inclusie in België. Concreet omvat dit:

 • Documentenanalyse: close reading, mapping beleidsrationaliteit.
 • Participatieve en actiegerichte onderzoek: brainstorms, GPS, worldcafé, deep democracy,…

(3) Dagelijks projectmanagement en rapportage
(4) Schrijven van projectrapporten, voorstellen van onderzoek tijdens workshops en conferenties, schrijven van academische publicaties.

Wij bieden
 • Een dynamische en stimulerende werkomgeving met ondernemende jonge onderzoekers en ervaren senior stafleden in een internationale setting.
 • Kwaliteitsvol, innovatief onderzoek naar toekomstgerichte diensten.
 • Ondersteuning en begeleiding door ervaren senior onderzoekers.
 • Mogelijkheid tot het behalen van een doctoraat.
 • Aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen.
 • Een voltijdse, hernieuwbare arbeidsovereenkomst voor één jaar

Profiel

 • Interesse in de sociale aspecten van digitalisering.
 • Vermogen om met divergerende meningen en visies van diversestakeholders om te gaan.
 • Goede kennis, of bereidheid tot aanscherpen van kennis over nieuwemedia, gebruikers en mediabeleid. Praktijkervaring in het gebied van e- inclusie (als medewerker in een openbare computerruimte, coderdojo, of ander initiatief) is een pluspunt.
 • Kennis van/ervaring met kwalitatief onderzoek, participatieve methoden en beleidsonderzoek is een pluspunt. Interesse om de methodologische vaardigheden op deze 3 gebieden verder te ontwikkelen.
 • Vloeiend in het Nederlands, basiskennis Frans (spreken), uitstekende geschreven en gesproken kennis van het Engels.
 • In staat zelfstandig te werken. Gedisciplineerd inzake zelfmanagement en agendaplanning.
 • Master in Communicatiewetenschappen, Sociologie, Politieke Wetenschappen, Sociale wetenschappen of gelijkaardig. Wat ook kan: een Master in Ingenieurswetenschappen of Computerwetenschappen met aangetoonde interesse in niet-technische aspecten van ICT.
 • Uitstekende academische resultaten voor Bachelor- en/of Masterstudies.

Sounds like the job for you?

Apply before 15 Jan 2018 by sending your CV and motivation to jobs@smitresearch.be .