Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

Doctoraatsonderzoeker in het domein van media-innovatie

Apply before 30 Mar 2018

Wil je graag een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovatieve nieuwsmedia waarbij de nieuwservaring centraal staat, met oog voor zowel nieuwe verdienmodellen als voor de rol van nieuwsmedia in de samenleving? Als onderzoeker in het domein van media-innovatie, werk je mee aan de nieuwsmedia van morgen via praktijkgeörienteerd en fundamenteel onderzoek in samenwerking met media professionals!

IMEC-SMIT is op zoek naar een full-time doctoraatsonderzoeker binnen het onderzoeksdomein van media-innovatie. Nieuwsmedia worden vandaag met heel wat uitdagingen geconfronteerd, denk daarbij onder meer aan dalende inkomsten, concurrentie van nieuwe spelers zoals Instagram en Buzzfeed, en een snel veranderend technologisch landschap. Door middel van de ontwikkeling van nieuwe diensten en technologische toepassingen  willen we graag media “slimmer” maken, zodat een oplossing kan geboden worden aan deze uitdagingen.

Meer specifiek zal je werken rond media-innovatie in lokale mediabedrijven, met een focus op nieuws. De problemen waar de journalistiek en mediabedrijven die er vandaag in blijven investeren en innoveren voor staan, zijn niet min. Hoe kunnen lokale mediabedrijven zichzelf heruitvinden om niet enkel vandaag en morgen, maar ook binnen 10 jaar nog te kunnen blijven investeren in nieuws? Hoe maken we nieuwsmedia blijvend rendabel en maatschappelijk relevant? Hoe zorgen we ervoor dat nieuws en andere types van mediacontent op de best mogelijke manier (zowel economisch, maatschappelijk als vanuit gebruiksstandpunt) kunnen aanbieden aan de consument?

Als onderzoeker werk je binnen SMIT’s Smart Media unit aan onderzoeksvragen die zich richten op sociale, economische en beleidsissues rond media-innovatie. Dit doe je in teamverband met een leidinggevende, waarbij je deel uitmaakt van een groter team van een 40-tal collega’s. Je zal voor dit onderzoek ook nauw samenwerken met mediabedrijven, meer bepaald met business developers, journalisten, en innovatie-afdelingen.

Het takenpakket zal bestaan uit:

 • Uitvoeren van fundamenteel en toegepast onderzoek in projecten rond media-innovatie met partners uit de bedrijfswereld. Dit houdt onder andere in:
  • desk research en literatuurstudies over media-innovatie;
  • het opstellen en analyseren van survey’s, analyse van behavioural data; en
  • het organiseren en voeren van interviews, focusgroepen, brainstormsessies.
 • Schrijven van projectrapporten en presenteren van onderzoeksresultaten in workshops.
 • Schrijven van academische publicaties en presentatie tijdens wetenschappelijke conferenties.

Wij bieden:

 • Een dynamische en stimulerende werkomgeving met ondernemende jonge onderzoekers en ervaren senior staf in een internationale omgeving.
 • Hoge kwaliteit innovatief onderzoek op toekomstgerichte technologieën.
 • Aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen.
 • Een startcontract van 1 jaar, hernieuwbaar met een periode van nog eens 3 jaar. Carrièreplanning met oog op een verdere carrière in de academische of bedrijfswereld.

Over ons:

SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) is een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel. Het centrum valt onder de Faculteit  Sociale en Economische Wetenschappen en is als kernonderzoeksgroep opgenomen in imec, Vlaanderens leidende strategisch onderzoeksinstelling voor nano-technologie en ICT innovatie. Sedert meer dan 25 jaar specialiseert imec-SMIT zich in socio-economisch en beleidsonderzoek naar ICT innovatie in Digitale Media, Smart Cities en e-Health. Ons team bestaat uit ongeveer 90 senior en junior onderzoekers met een wijde variëteit aan wetenschappelijke achtergronden en nationaliteiten. Meer informatie over ons en onze onderzoeksprojecten kan je op onze website vinden: smit.vub.ac.be.

Profiel:

 • Master diploma, bij voorkeur in een sociaalwetenschappelijke richting, zoals communicatiewetenschappen, psychologie, marketing, economie…
 • Interesse in en/of kennis van ICT, nieuwe media en innovatieve technologie
 • Een paar jaar ervaring in media-innovatie-onderzoek en/of relevant onderzoek is een troef
 • Goede skills op gebied van kwantitatieve analyse in SPSS
 • Kennis van kwalitatieve methodes is een extra troef
 • Zelfstandig, met goede self-management en planning skills
 • Flexibele attitude voor het werken in een dynamische, interdisciplinaire omgeving
 • Sterk analytisch en strategisch redeneervermogen
 • Goede kennis van geschreven academisch Engels
 • Goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk) is een troef

Sounds like the job for you?

Apply before 30 Mar 2018 by sending your CV and motivation to jobs@smitresearch.be .