publications

Van Oost, Olga
2011
Europeana en digitaal cultureel erfgoed. Vlaams perspectief

Language: English
Edition: Expertmeeting digitalisering cultureel erfgoed
Series (Title): Europeana en digitaal cultureel erfgoed. Vlaams perspectief
Location: Antwerpen, Permeke Bibliotheek, organisatie CVN
Publisher: CVN