publications

Raats, Tim
2009
Drempels voor ontsluiting van culturele content. Rapport voor PoKuMOn-Project (Podiumkunsten Multimediaal Ontsloten), Werkpakket 2.6. (Onderzoek naar de behoeften en noden inzake ontsluiting van archiefmateriaal).

Language: English
Series (Title): Drempels voor ontsluiting van culturele content. Rapport voor PoKuMOn-Project (Podiumkunsten Multimediaal Ontsloten), Werkpakket 2.6. (Onderzoek naar de behoeften en noden inzake ontsluiting van archiefmateriaal).
Publisher: IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie)

Full reference: