publications

Marien, Ilse & Van Audenhove, Leo
4/2/2010
e-Learning, een geleerde toekomst voor iedereen? Een kwalitatief onderzoek naar de drempels van e-learning modaliteiten voor laagopgeleiden.

Language: English
Edition: Etmaal van de communicatiewetenschap
Series (Title): e-Learning, een geleerde toekomst voor iedereen? Een kwalitatief onderzoek naar de drempels van e-learning modaliteiten voor laagopgeleiden.

Abstract:


E-document : E-document