publications

Baelden, D. & Pierson, J. & Lievens, B. & Lobet-Maris, C. & Marsigny, C.
2006
Stimuleringsbeleid voor ICT-gebruik bij KMO's: onderzoeksverslag en input voor sensibiliseringscampagne

Language: English
Number of pages: 153
Series (Title): Stimuleringsbeleid voor ICT-gebruik bij KMO's: onderzoeksverslag en input voor sensibiliseringscampagne
Location: Brussels
Publisher: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Full reference: