publications

Pauwels, C.
10/12/1992
The audiovisual policy of the European Community. Presentation prepared for the ‘Naar een cultureel gecorrigeerde markteconomie? Bescherming van de culturele verscheidenheid in het Europa na Maastricht.’ Organised by the Cabinet van Minister-president van

Language: English
Series (Title): The audiovisual policy of the European Community. Presentation prepared for the ‘Naar een cultureel gecorrigeerde markteconomie? Bescherming van de culturele verscheidenheid in het Europa na Maastricht.’ Organised by the Cabinet van Minister-president van
Location: Edinburgh

Full reference: