publications

Baelden, Dorien & Van Audenhove, Leo & Jehaes, Esther & Vleugels, Chris
8/2013
Quickscan analyse en diepteonderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren

Language: English
Number of pages: 143
Series (Title): Quickscan analyse en diepteonderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren

Full reference: