Olga Van Oost

Prof. dr. Olga Van Oost
Senior researcher
Olga Van Oost obtained a Phd in Communication Studies at the Free University of Brussels in 2009 entitled The Museum Question: a study of the art museum concept in modernity from a theoretical and historical perspective and a comparative analysis of museum policies in Flanders and the Netherlands and casestudies (in Dutch). She holds master degrees in Art History & Archaeology and in Communication Studies.
Olga worked as a teaching assistent and researcher at the Department of Communication Studies and from 2009 on, she works at SMIT as a senior researcher on projects related to digital culture and heritage. Olga also works for FARO, the Flemish Interface for Cultural Heritage, where she is involved in projects on digital heritage and archiving (Archipel) and on the future of cultural heritage (Prisma).
Her research focus is transitions in the fields of museums (galleries) and cultural heritage (institutions and policy) in late modernity and in the network society. Other research areas: theoretical museum and heritage studies, (digital) arts and the role of the artist in a digital world; (digital) heritage and youth.E-mail
Twitter


Project Publication
On Convergence and Open Data: Challenges for Libraries, Archives and Museums (2013)

Naar een post-museum? Digitale toepassingen in de publiekswerking van musea (2012)

Cultural Memory Institutions in a Digital Age: The Practice of Best Practices and the Importance of Context. (2012)

Digital Heritage in a Context of Convergence: A Conceptual Overview (2012)

Afsluiting (round-up) studiedag 'Erfgoed in scène gezet. Scenografie in museale context'. (2011)

Musea 2020 (2011)

Workshop as a member of Advisory Board DISH 2011 Conference, Barcelona, 17-18 February 2011 (2011)

Europeana en digitaal cultureel erfgoed. Vlaams perspectief (2011)

Lessons to Learn about Lessons Learned: The Importance of Context for Digital Heritage Strategies in Flanders and Beyond (2011)

'Rethinking the Museum: Cultural Heritage and the Internet of Things' (2011)

Kunsteducatie in een digitale cultuur (gastlezing) (2010)

Introductie op masterclass- en studiedag Musea in een digitale cultuur. Naar een duurzaam beheer van het digitaal cultureel erfgoed. (2010)

Laaksonen A., Fundació Interarts (dir), Feixa C, Huq R, Suurpää L, Varbanova L. (2010). Access of Young People to Culture, Brussels, European Comission:Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm. (2010)

Wat is het bereik geweest van het leesbevorderend initiatief ‘Voor nu en nog heel lang’? Onderzoeksrapport in opdracht van Stichting Lezen. (2010)

Haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een Vlaamse horizontale, cross-sectorale metadata aggregator voor het digitaal cultureel erfgoed. Studie in opdracht van het Departement CJSM. (2010)

Van Oost, O. (2010), ‘Het Iconische Museum in de hedendaagse beeldcultuur’ in J. Swinnen (red.) Anders zichtbaar. De visuele constructie van het humanisme. Brussel: Academia Press (publicatie 14 februari 2010). (2010)

Van Oost, O. & S. Coppens (2010) Haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een Vlaamse horizontale, cross-sectorale metadata aggregator voor het digitaal cultureel erfgoed. Studie in opdracht van het Departement CJSM. (2010)

Access of Young People to Culture in Belgium (2010)

Het Iconische Museum in de hedendaagse beeldcultuur (2010)

Wat is het bereik geweest van het leesbevorderend initiatief 'Voor nu en nog heel lang'? Onderzoeksrapport in opdracht van Stichting Lezen. (2010)

Youth in a Box (2010)

Van Oost, O. (2009) Mind The Gap. The Sequel. Een onderzoek naar het vrijetijdsaanbod voor musea voor jongeren in Vlaamse en Nederlandse musea. Leuven: AmuseeVous. (2009)

Van Oost, O. (2009), ‘Tieners in het museum’, Smakers 2008. Brussel: CJP Vlaanderen. (2009)

Van Oost, O. (2009), ‘Mind The Gap! The Sequel. Het vrijetijdsaanbod voor jongeren in Vlaamse en Nederlandse musea’, Museumpeil (31): 39-41. (2009)

Expertmeeting Community Museums Past & Present (NWO-project), Erasmus Universiteit Rotterdam. (2009)

Extern deskundige op studiedag Bijbuurten op het Kiel, sessie jongeren en musea (2009)

Van Oost, O. (2009), ‘De problematische positie van het begrip ‘maatschappelijke relevantie’ in een economisch geïnspireerd cultuurbeleid’ De Standaard Online, 16 januari 2009. (http://www.destandaard.be/cultuurdebat). (2009)

Van Oost, O. (2009), ‘Economie in de museumsector: een oxymoron?’, Kunsthart (58): 25. (2009)

Van Oost, O. (2009) Het Museumvraagstuk: een theoretisch-historisch onderzoek naar het kunstmuseumconcept in de moderniteit gekoppeld aan een vergelijkende analyse van het museumbeleid in Vlaanderen en Nederland en enkele gevalstudies (2009)

Carpentier, N., Pauwels, C. & Van Oost, O. (Eds). Het on(be)grijpbare publiek. Een communicatiewetenschappelijke verkenning van het publiek. VUBPress, reeks Media en Maatschappij, 2004, 495 p. (In Dutch) ?The ungraspable audience. A communication science (2004)

Carpentier, N., Pauwels, C. & Van Oost, O. Het publiek is dood. Lang leve het publiek! In: Carpentier, N., Pauwels, C. & Van Oost, O. (Eds). Het on(be)grijpbare publiek. Een communicatiewetenschappelijke verkenning van het publiek. Brussels, VUBPress, ree (2004)