Ruben Vandenplas

Ruben Vandenplas
Junior Researcher
Ruben Vandenplas graduated as a Master in Communication Studies from the Vrije Universiteit Brussel in 2015, and is a member of SMIT since August 2016 where he is preparing a PhD since February 2017. His master’s thesis explored the occurrence of parasocial experiences within video game environments through player narratives and an actor-network theory approach.

His current interests include media use and media and digital participation.


E-mail

Website : smit.vub.ac.be


Project Publication
"I would never post that": children, moral sensitivity and online disclosure (2014)

Lost in transition? Conducting a hybrid ethnography 'in' and 'out' of Second Life (2014)

Second Life, Second Morality? (2011)

The promises of IDTV: between push marketing and consumer needs (2011)

The mediatized world of the author: a Simmelian approach to literary weblogs (2011)

Special Issue 'Television in a digital era - Usage and policy issues' (2011)

Introduction: Ready for use? An old medium in new times (2011)

Second Life, Second Morality? (2011)

Tussen plicht en plezier. Verslag van een onderzoek naar de effecten van de campagne ‘Voor nu en nog heel lang' (2011)

Artist meets audience. Kunst als ontmoeten in het tijdperk van het interactieve internet. (2010)

Understanding the weblog as a medium to enhance the symbolic and cultural capital of writers and their readers (2010)

Artist meets audience: understanding the social meaning of art on the Internet (2010)

Wat is het bereik geweest van het leesbevorderend initiatief 'Voor nu en nog heel lang'? Onderzoeksrapport in opdracht van Stichting Lezen. (2010)

Second Life, Second Morality? (2010)

Wat is het bereik geweest van het leesbevorderend initiatief ‘Voor nu en nog heel lang’? Onderzoeksrapport in opdracht van Stichting Lezen. (2010)

Boekbespreking (Marianne van den Boomen, Sybille Lammes, Ann-Sophie Lehman, Joost Raessens & Mirko Tobias Schäfer (red.), 2009, Digital Material: Tracing New Media in Everyday Life and Technology) (2009)

Onderzoek/Internet-generatie onthuld (2009)

The promises of iDTV: between push and pull dynamics (2009)

Artist meets audience: Art as social encounter on the Internet (2009)

The promises of iDTV: between push marketing and consumer needs. (2009)

Cyberteens; cyberrisks, cybertools, Tieners en ICT, risico's en opportuniteiten. (2009)

Leest Iedereen? Een evaluerend onderzoek naar het leesbevorderend potentieel van het webproject Iedereen Leest van Stichting Lezen. SMIT/IBBT, vakgroep Communicatiewetenschappen. Funded by Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overh (2007)

'Power to the people'? The myth of televison consumer sovereignty revisited (2007)

De televisie- en filmparticipatie (2007)

De televisie- en filmparticipatie (2007)

De TV van de toekomst: iedereen à la carte? Essay in het kader van media morgen (2006)

Le spectateur/utilisateur de la télévision régionale digitale. Gepresenteerd op: Forum EAC-TV: Le développement de la télévision interactive (IDTV) et ses conséquences pour les télévisions de ville (2006)

Regionale televisie in een digitaal en interactief televisielandschap: reflecties en aanbevelingen vanuit publieksperspectief. Presentatie op de studiedag over regionale omroepen en digitale televisie in Vlaanderen (2005)

What's in a site? Een analyse van websites van culturele instellingen in Vlaanderen. Working Paper Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen (2005)

ICT in the cultural sector: the virtuality of the virtual (2005)

Virtuele cultuurparticipatie in Vlaanderen (2005)

Cultural participation in an information society. Closing the gaps or consolidating the divides? (2005)

De grenzen van de consumentensoevereiniteit: over de onmacht, ontevredenheid en onvrijheid van televisiekijkers. Article presentation at the conference ‘Het on(be)grijpbare publiek' (2004)

De televisie van morgen: interactief en zonder zorgen? Paper for the SISWO conference ‘De ontregelde samenleving’. Elfde sociaal-wetenschappelijke studiedagen (2004)

ICT in het culturele veld: de virtualiteit van het virtuele. Working Paper Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen (2004)

De grenzen van de consumentensoevereiniteit: over de onmacht, ontevredenheid en onvrijheid van televisiekijkers (2004)

TV, democratisch burgerschap en de publieke sfeer: een onderzoek naar de omgang met TV als publiek medium en maatschappelijk klankbord (2003)

Een vergelijkende analyse van de 19 uur-journaals van TV1 en VTM en van het 19-journaal op TV1 en het 20 uur-journaal op Canvas. Report commissioned by VRT (2003)

Een vergelijkende analyse van de VRT- en VTM-avondjournaals naar inhoud en vormgeving. Report commissioned by VRT. CEMESO, 29 January 2001 (2001)