Ilse Mariën

Ilse Mariën
Researcher
Since 2007 Ilse Mariën is working at iMinds SMIT, a research center attached to the Free University of Brussels (VUB) where she is involved in several projects related to social implications and policy aspects of digital media. She also aims to finish her PhD on digital inclusion policies by 2014. The main goal of this doctoral research project is to develop alternative policy approaches to counter digital exclusion based on a critical analysis of the transitions in digital divide theory; and in-depth empirical research on a) grassroots initiatives aimed at combating the digital exclusion of at-risk groups; and b) digital inclusion policies in Flanders.


E-mail
Phone 0032 2 629 1636
Mobile 0032 496 28 24 88
Twitter LinkedIn
CV : View Full CV
Website : www.ilsemarien.com
CV : http://ilsemarien.com/cv


Project Publication
Radicaal Digitaal in Vlaanderen: Naar een e-inclusieve toekomst voor alle burgers? SMIT Policy Brief, n°3 (2016)

Quick-scan analysis of multiple case studies. SMIT policy method brief, n°1. (2016)

Promoting and measuring digital skills and competences (2015)

Sensitivity to Parental Play Beliefs and Mediation in Young Children’s Hybrid Play Activities (2015)

Reconsidering media literacy in practice. A comparative analysis of 25 competence models (2015)

Digital inclusion and user (dis)empowerment: a critical perspective (2014)

De Sociale Staat van Vlaanderen 2013: Van digitale naar maatschappelijke participatie (2013)

Van digitale naar maatschappelijke participatie: Opportuniteiten en uitdagingen (2013)

Naar gebruikersprofielen van kwetsbare jongeren: Over digitale media, sociale context en digitale ongelijkheden. (2013)

Naar een contextueel begrip van digitale uitsluiting: De rol van sociaal kapitaal in ICT-toegang en -gebruik van vrouwen van middelbare leeftijd. (2013)

Is doorstroom het antwoord? Van basisvaardigheden naar mediawijsheid: drempels en beproevingen binnen een e-inclusie initiatief. (2013)

Evaluatie van het Recup PC project van Stad Gent: Do’s en Don’ts voor de toekomst. Onderzoeksrapport voor Digipolis Gent. (2013)

Best Practices for Deploying Digital Games for Personal Empowerment and Social Inclusion (2013)

The Potential of Digital Games for Empowerment and Social Inclusion of Groups at Risk of Social and Economic Exclusion: Evidence and Opportunity for Policy. (2013)

Digitale inclusie : Het middenveld als structurele partners (2012)

State of Play of Digital Games for Empowerment and Inclusion: A Review of Literature and Empirical Cases. (2012)

Towards a multi-stakeholders approach for digital inclusion: A case study of Ghent’s ‘Digitaal.Talent’ policy program. (2012)

Meetbaarheid van digitale inclusie. Onderzoeksrapport in opdracht van Digipolis en Stad Gent. (2012)

Kwantitatief onderzoek en kwetsbare groepen: Naar het representatief insluiten van verborgen of moeilijk bereikbare groepen. (2012)

Digitale inclusie & beleid in Gent. Onderzoeksrapport in opdracht van Digipolis en Stad Gent. (2012)

Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: Naar een multidimensioneel model van digitale uitsluiting (2011)

Van digitale kloof naar digitale inclusie: naar een duurzame ondersteuning van e-inclusie initiatieven in Vlaanderen, Etmaal van de Communicatiewetenschappen 2011, Twente. (2011)

Van digitale kloof naar digitale inclusie: Naar een duurzame ondersteuning van e-inclusie initiatieven in Vlaanderen. (2011)

De digitale kloof van de tweede graad in Vlaanderen. (2010)

Van digitale kloof naar digitale geletterdheid: sociale uitsluiting in het internettijdperk. (2010)

Implementing e-inclusion in Flanders: going beyond access? A critical analysis of e-inclusion initiatives and their ability to improve multiple digital literacies. (2010)

Embedding e-inclusion initiatives in people's daily reality: The role of social networks in tackling the digital divide. (2010)

e-Learning and undereducated learners: barriers and opportunities (2010)

e-Inclusion and people in poverty: Implementation and pedagogical approach for a long-term use of ICT (2010)

Workshop n.a.v. de evaluatie van het nationale Actieplan ter bestrijding van de digitale kloof. (2010)

e-Learning en e-Inclusie. Een kwalitatieve analyse van een aantal laagdrempelige e-learning en ICT-cursussen bij VDAB (2010)

e-Learning, een geleerde toekomst voor iedereen? Een kwalitatief onderzoek naar de drempels van e-learning modaliteiten voor laagopgeleiden. (2010)

Assessing quality of experience of IPTV and video on demand services in real-life environments (2010)

Workshop n.a.v. de evaluatie van het Nationale Actieplan ter bestrijding van de digitale kloof. (2010)

e-Learning and undereducated learners: barriers and opportunities. (2010)

The Belgian e-ID and its complex path to implementation and innovational change (2010)

The Belgian e-ID case. Identity of persons and documents. The role of governments in providing eSignatures (2009)

De inpasbaarheid van innovatieve leervormen in het dagelijks leven van personen. Een analyse van de resultaten van de gebruikerstesten middels een proxy - TWINIC - in samenwerking met de docenten van HoGent, Campus Vesalius. (2009)

Presentation user research results Video Q-sac (2009)

Video Q-sac-main research results (2009)

Assessing the perceptual influence of H.264/SVC signal-to-noise ratio and temporal scalability on full length movies. (2009)

ICT4D in de informatiesamenleving - Oude wijn in nieuwe zakken. (2009)

e-Learning en e-inclusie initiatieven: Een kwalitatieve analyse van een aantal laagdrempelige e-learning en ICT-cursussen bij VDAB, IBBT Acknowledge project, WP1 D.1.3. - Vereisten laagdrempelige User Experience. (2008)

Beleidsaanbevelingen betreffende ‘Gebruiksvriendelijke ICT voor mensen in armoede in Vlaanderen, Beleidsvoorbereidende Workshop ‘Product- en dienstenontwerp van ICT’, Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid. (2008)