Research group at imec & Vrije Universiteit Brussel

News

Nieuwe SMIT Policy brief over studie naar rechtenregeling in de audiovisuele sector

In 2014 werden regels rond de rechtenregeling van auteurs en uitvoerende kunstenaars in de audiovisuele sector herzien. De onderzoeksgroepen CIPI (Universiteit Saint-Louis) en SMIT (VUB) onderzochten in opdracht van de FOD Economie het ingewikkelde kluwen aan exclusieve rechten en vergoedingen voor audiovisuele producties en brachten daarbij de mening van de betrokken stakeholders in kaart. In onze maandelijkse policy brief gaat onder meer Olivier Braet dieper in op de resultaten van dat onderzoek.

Download de Policy Brief hier.