Home >> Events >> Event
events

Cultuurdebat 3.0
16/05/2011 19:00 - 23:00
Pleinlaan 9, 1050 Brussels - iMinds/SMIT gebouw, eerste verdieping
Cultuurparticipatie: grenzen aan de maakbaarheid
Cultuurlab (iMinds/SMIT, Vrije Universiteit Brussel) organiseert sinds 2009 een debattenreeks over actuele culturele thema's. Het onderzoekscentrum wil met deze debatten de dialoog stimuleren tussen academici, de politiek, de cultuursector en een breed publiek. Na het cultuurdebat 1.0 rond de rol van kunst in de samenleving (18 mei 2009) en cultuurdebat 2.0 over de (on)verzoenbaarheid van cultuur en economie (23 november 2009), richten we nu de pijlen op het veelbesproken thema van de cultuurparticipatie.

REGISTREER


In het debat wordt de vraag gesteld of het Vlaamse cultuurparticipatiebeleid, waar sterk op werd ingezet door voormalig minister Anciaux en dat momenteel lijkt te worden gecontinueerd door minister Schauvliege, wel zin heeft. Moeten we in het licht van de statische cultuurparticipatiekloof met andere woorden de grenzen van de maakbaarheid erkennen? Of moeten we daarentegen inzetten op een nieuw instrumentarium om de kloof te overbruggen? In het debat komen onder meer volgende thema’s aan bod: de doeltreffendheid en zin/onzin van de instrumenten die momenteel gebruikt worden om de kloof te dichten, de rol van de culturele sector en het aanbod, de betekenis van cultuurparticipatie in een hedendaagse cultuurcontext, de rol van het cultuurbeleid in het participatievraagstuk, de link met de digitale cultuurruimte.

-> Uitgebreidere introductietekst


*Programma:

19.00u Onthaal met hapjes
20.00u Introductie door Gert Nulens — iMinds/SMIT Vrije Universiteit Brussel
20.15u Debat met:
  • Erwin Jans - Dramaturg bij Toneelhuis
  • Bart Temmerman - Directeur Cultuurnet Vlaanderen
  • Walter Couvreur - Manager productiehuis VRT cultuur en Cobra.be
  • Tijl Bossuyt - Artistiek en zakelijk leider bij De Veerman
  • Karen Vander Plaetse - Hoofd marketing bij Kunstencentrum Vooruit
  • Rune Buerman - Stafmedewerker Stichting Lezen
  • Alexander Vander Stichele - Stafmedewerker FARO
       Moderator: Prof. dr. Joke Bauwens — iMinds/SMIT Vrije Universiteit Brussel

22.15u Receptie


*Meer informatie:

Praktische info: lien.mostmans@vub.ac.be
Pers info: gert.nulens@vub.ac.be
Wegbeschrijving: http://smit.vub.ac.be/contact

SCHRIJF NU IN!

inschrijven is gratis, maar wel noodzakelijk
via email naar lien.mostmans@vub.ac.be