Prijs voor Maatschappelijke Valorisatie van VUB voor prof. Pieter Ballon
24/04/2017
Award for Societal Impact of VUB to prof. Pieter Ballon

Dit jaar reikt de Vrije Universiteit Brussel haar Prijs voor Maatschappelijke Valorisatie uit aan prof. Pieter Ballon. Hij is directeur van SMIT, het gezamenlijke centrum voor Studies in Media, Innovatie en Technologie van de VUB en imec, het Vlaams centrum voor digitale innovatie.
 
Pieter Ballon krijgt de prijs omwille van zijn pionierswerk rond smart cities en proeftuinen, zowel nationaal als in Europa. Hij zette, eerst bij iMinds en vervolgens bij imec, zogenaamd proeftuinonderzoek op poten, waarbij ook gewone gebruikers meewerken aan ICT-innovaties. Zijn boek ‘Smart Cities: Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt’ werd één van de meestverkochte boeken over samenleving en technologie van 2016. Nog in dat jaar werd hij uitgeroepen tot eerste Smart City Ambassador van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij startte mee het City of Things-project in Antwerpen, en coördineert het Smart Flanders-project met de Vlaamse centrumsteden. Pieter Ballon is ook stichter van het Europees Netwerk van Living Labs (ENoLL) en het Open & Agile Smart Cities Netwerk (OASC), die beide in Brussel gevestigd zijn.
 
Sinds 2012 reikt de onderzoeksraad van de VUB de Prijs voor Maatschappelijke Valorisatie uit aan onderzoekers die door hun engagement en gedrevenheid een sterke maatschappelijke uitstraling hebben. Onderzoeksvalorisatie betekent het beschikbaar en geschikt maken van wetenschappelijke kennis voor praktisch gebruik door partijen buiten de academische wereld. De prijs, waaraan een som van 150.000 euro verbonden is, beloont concrete valorisatieactiviteiten waarbij wetenschappelijke kennis op verschillende wijzen een meerwaarde voor de maatschappij kan zijn. Deze eer viel eerder te beurt aan Jean-Paul Van Bendeghem, Jorgen D’Hondt, Wim Distelmans en het MOBI-centrum van Cathy Macharis en Joeri Van Mierlo.
 
De uitreiking wordt tevens gevierd met een feestelijke editie van Entr’Acte, een namiddag vol debat, beelden en muziek met de laureaat en verschillende gasten.

Meer info:

smit.vub.ac.be
vub.ac.be
imec.be
openlivinglabs.eu
oascities.org

 
 
This year, the Free University of Brussels (VUB) gives the Award for Societal Impact to prof. Pieter Ballon. He is the director of SMIT, the joint centre for Studies in Media, Innovation and Technology of the VUB and of imec, the Flemish institute for digital innovation.
 
Pieter Ballon receives this prize because of his pioneering work on smart cities and living labs, both nationally and in Europe. He set up, first at iMinds and afterwards at imec, so-called living lab research, in which ordinary users are involved in ICT innovation. His book ‘Smart Cities’ became one of the bestselling books on technology and society in Belgium in 2016. In that same year, he was proclaimed as first Smart City Ambassador of the Brussels Capital Region. He was co-founder of the City of Things programme in Antwerp, and is coordinating the Smart Flanders project for all major cities in Flanders. He is also one of the founders of the European Network of Living Labs (ENoLL) and the Open & Agile Smart Cities network (OASC), both headquartered in Brussels.
 
Since 2012, the research council of the VUB awards the prize for Societal Impact to researchers who, by their commitment and excellence, have a strong positive effect outside of the academic world. The prize, to the sum of 150,000 euro, rewards concrete valorisation activities towards society at large. Earlier laureates are Jean-Paul Van Bendeghem, Jorgen D’Hondt, Wim Distelmans and the MOBI-centre of Cathy Macharis and Joeri Van Mierlo.
 
As celebration of this award, a festive version of Entr’Acte, an afternoon of discussion and artistic performances with the laureate and several guests will be organised.

More info:
 
smit.vub.ac.be
vub.ac.be
imec.be
openlivinglabs.eu
oascities.org

 

Created by Juan Vasquez on 24/04/2017