Researchers Ilse Mariën en Dorien Baelden ontwikkelen 8 profielen die het digitaal mediagebruik van mensen beïnvloeden
6/11/2015


In het kader van het "radicaal digitaal" programma wil de Vlaamse overheid haar diensten digitaliseren om zoveel mogelijk mensen beter te bedienen. Deze strategie past binnen de meer algemene trend van een toenemende digitalisering van de samenleving. De voortdurende digitalisering van zowel publieke als private diensten leidt echter tot een een verhoogd risico op digitale uitsluiting bij burgers. Om alle burgers goed te bereiken, moet de overheid dus rekening houden met een aantal digitale uitsluitingsmechanismen. Om meer inzicht te bekomen in deze uitsluitingsmechanismen, beroept de Vlaamse overheid zich op het werk rond digitale uitsluiting van Ilse Mariën. Samen met Dorien Baelden ontwikkelde Ilse Mariën 8 fiches met profielen van digitale ongelijkheden. Deze profielen geven een overzicht van de verschillende factoren die het digitaal mediagebruik van mensen beïnvloeden. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar sociaal-economische factoren, maar ook naar een aantal andere factoren zoals autonomie in gebruik, soft skills, zelfvertrouwen, en agency. Op die manier geven deze profielen  een genuanceerd beeld van de digitale ongelijkheden die zich voordoen tussen verschillende groepen in de samenleving. Meer informatie hierover kan hier teruggevonden worden :
http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1227 en
http://www.idealic.be/#!publications/cb72.

Created by Juan Vasquez on 6/11/2015