blogs

Waar Blendle verschilt van iTunes - Opinion piece by Ike Picone (Dutch)
2/05/2014


Waar Blendle verschilt van iTunes

Alexander Klöpping, de 27 jarige entrepreneur achter het Nederlandse Blendle, wil in het najaar zijn 'iTunes voor de journalistiek’ ook in België lanceren. Innovatieve projecten in de - doorgaans conservatieve - nieuwsmediasector verdienen altijd aanmoediging. Succes valt nooit te voorspellen, maar toch kunnen er een aantal bedenkingen bij de uitgangspunten van de initiatiefnemers geplaatst worden.

Ten eerste loopt de vergelijking met iTunes tot op zeker hoogte mank. iTunes maakte het inderdaad mogelijk om muzieknummers afzonderlijk te kopen - iTunes verkoopt overwegend singles. Voor de komst van iTunes was je genoodzaakt om ofwel het volledige album te kopen (op een paar uitgebrachte singles na) ofwel je toevlucht te nemen tot illegaal downloaden. iTunes biedt een oplossing voor beide: je kan muziek per nummer kopen en hoeft je niet te wenden tot door met dubieuze links overwoekerde websites waar de virussen om elke klik loeren.

Maar wat nieuws betreft zijn gebruikers het al lang gewoon om online nieuws per artikel te consumeren. Bovendien doen ze dit met stukken die legaal aangeboden worden door nieuwsmedia zelf. Moeilijk is het niet om ’s morgens een paar nieuwssites af te schuimen en door de nieuwskoppen heen te grazen op zoek naar verhalen die je interesseren. In tegenstelling tot iTunes biedt Blendle hier een oplossing voor een probleem dat er eigenlijk niet is, althans niet aan de zijde van de gebruiker.

Ook merkt Klöpping in het artikel op dat papier niet langer de standaard is. "Je neemt digitaal, en als je de papieren krant wil betaal je daar extra voor. Niet andersom.” Maar gaat het hier wel over papier tegenover digitaal? De standaard is eerder dat mensen niet geneigd zijn te betalen voor nieuws, en dat enkel willen doen voor specifieke producten en formats. Het idee van gratis nieuws is op zich veel ouder dan de digitalisering van kranten. Radio- en televisienieuws, nog steeds de twee belangrijkste nieuwsbronnen voor Vlamingen volgens de Digimeter-studie, zijn altijd gratis geweest (op beperkt kijk-en luistergeld na). Dat ook online nieuws vandaag vaak gratis is, heeft dit enkel meer ingeburgerd, en mensen overtuigen om te betalen voor journalistiek, hoe weinig ook, wordt zeker nog een uitdaging.

Tenslotte hoopt Blende sterk jongeren te kunnen overtuigen om in te tekenen, hierbij ook weer de vergelijking makend met diensten als iTunes en Spotify. Maar kijken we ook hier weer even naar de Digimeter, dan zien we dat slechts 19,1% van de Vlamingen de dienst Spotify gebruikt, en dit percentage zelfs terugvalt tot 4,7% wanneer het om betalend gebruik gaat. Vooral YouTube (45,3%) blijkt het geprefereerd kanaal om online muziek te luisteren, zeker bij jongeren. Niet toevallig gratis.

Uiteraard hoeft dit alles niet te betekenen dat Blendle kansloos is. Initiatieven als De Correspondent en Apache tonen aan dat er zich een markt voor betalend digitaal nieuws aan het vormen is. En de initiatiefnemer van Blendle toont alvast de juiste ingesteldheid inzake digitaal ondernemerschap: proberen en eruit leren. Veel succes!

Created by Elias Van Dingenen on 5/05/2014