MIDIS
MeetInstrument voor Digitale Inclusie in Steden
01/03/2011 - 30/09/2011
Has been initialized

Het MIDIS-project wordt uitgevoerd in opdracht van Digipolis en Stad Gent. In de eerste plaats beoogt het onderzoeksproject een kritische analyse van de stand van zaken en de beleidsaanpak aangaande digitale uitsluiting en het e-inclusie programma Digitaal.Talent@Gent van de Stad Gent. In de tweede plaats heeft het onderzoeksproject tot doel een stabiel meetinstrument te ontwikkelen gericht op het genereren van strategisch cijfermateriaal aangaande digitale uitsluiting in een stedelijke context, met aandacht voor de identificatie van specifieke (niet-) gebruikersprofielen. Dit tweede deel van dit onderzoeksproject heeft drie centrale doelstellingen:
1) Een analyse van nieuwe aspecten die in de theorie als cruciaal worden aangegeven voor het begrijpen van en ingrijpen in digitale inclusie, zoals de gebruikscontext, het sociale ondersteuningsnetwerk en de digitale vaardigheden.
2) De vertaling van deze aspecten naar nieuwe indicatoren, survey-vragen en bijhorende antwoordschalen.
3) De ontwikkeling van een nieuw meetinstrument dat op een betrouwbare en kostefficiënte manier digitale vaardigheden in kaart brengt binnen een ruim aantal doelgroepen.Partners: MICT; Indigov