projects

BEHOEFTEN- EN PRIORITEITENANALYSE TALENTMANAGEMENT IN DE AUDIOVISUELE SECTOR
Een onderzoeksproject in opdracht van Mediarte en de administratie Cultuur, Jeugd, Sport en Media
01/01/2013 - 15/10/2013
Has been finalized

In opdracht van Mediarte.be en met de steun van het Kabinet Media, de Administratie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de VRT, voerde het onderzoekscentrum iMinds-SMIT van de Vrije Universiteit Brussel een behoeften- en prioriteitenanalyse uit naar talentmanagement in de Vlaamse audiovisuele sector.

Het onderzoek dient ter voorbereiding van de uitbouw van een Mediacademie voor de audiovisuele sector. Het levert daarbij inzichten vanuit een behoeftenanalyse van de noden van werknemers in de sector via een kwantitatieve bevraging, aangevuld met inzichten uit een literatuurstudie en een teruggekoppeling naar de sector met het oog op het leveren van directe aanbevelingen en bouwstenen voor een Medicademie. Het onderzoek nam aanvang in januari 2013 en liep tot oktober 2013.

Dit onderzoek plaatst talentmanagement in de audiovisuele sector in Vlaanderen centraal. Het peilt naar de behoeften en prioriteiten met betrekking tot het aantrekken, ontwikkelen, stimuleren en behouden van (voldoende) talent om een loopbaan uit te bouwen in de Vlaamse audiovisuele sector. Het onderzoek kadert daarmee in een breder traject vanuit het Vlaams beleid naar talentmanagement. Dit onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek en vorige rondetafelgesprekken, en stelt zich specifiek om op basis van de behoeften van de brede audiovisuele sector, en zowel van werkgevers, werknemers als zelfstandigen, te komen tot concrete maatregelen voor de invulling en werking van de Mediacademie.

Partners: mediarte.be; Kabinet Media, de Administratie Cultuur, Jeugd, Sport en Media; VRT