Speerpuntproject Mediawijs.be - Toolkit Mediawijsheid
Speerpuntproject Mediawijs.be – Toolkit Mediawijsheid door Maks vzw in samenwerking met iMinds-SMIT
01/02/2013 - 01/09/2013
Has been initialized

Het doel van dit speerpuntproject is het ontsluiten van goede praktijken bij het werken aan mediawijsheid ontwikkeld in het werkveld voor de begeleiders van kinderen en jongeren (8 tot 25 jaar) met een focus op onderwijs en jeugdwerk. Hierbij gaat extra aandacht naar het belang van zelf mediaproducties maken door de kinderen en jongeren, en zeer specifiek ook naar kwetsbare jongeren en hun begeleiders.

De toolkit bevat uitgewerkte methodieken met verschillende vormen van media aangepast aan concrete settings op school (een game maken in mavo, een klasblog, een audioproject over je familiegeschiedenis, een sociale media-actie in verband met cyberpesten…) of in het jeugdwerk (een kampblog, een video maken in de instuif van een werking maatschappelijk kwetsbare jongeren…). Iedere methodiek wordt uitgedrukt in een concreet stappenplan waarbij verschillende varianten worden aangereikt, rekening houdend met de context en doelgroep. We bieden ook stappenfiches aan voor de concrete technieken die deel uitmaken van de methodieken (bv. foto’s bewerken, een interview afnemen…).

Om dit stappenplan ook te kunnen afstemmen op kwetsbare jongeren en hun begeleiders, wordt er samengewerkt met iMinds-SMIT. Er zal een uitgebreid (anoniem) mediaprofiel van sociaal kwetsbare jongeren worden opgesteld. Dit is essentieel gezien de heterogeniteit van deze doelgroep en het gebrek aan inzicht in de relatie tussen kwetsbare jongeren, sociale uitsluiting en media. Welke media gebruiken zij (niet)? Voor welke doeleinden gebruiken zij media (niet)? Waarom? Is media voor hen een individuele of collectieve ervaring? Welke rol speelt de sociale omgeving? Hoe sterk beïnvloedt peer pressure het mediagebruik? Daarom reikt dit onderzoek verder dan enkel het begrijpen van de (traditionele) ICT-drempels gelinkt aan toegang, gebruik, motivatie en strategische vaardigheden, maar neemt het ook de sociale context, zoals de thuisomgeving, schoolomgeving, participatie in Maks vzw, enz. in rekening. Hiertoe zullen twee focusgroepen met bezoekers van Maks vzw gerealiseerd worden, aangevuld met minimum acht diepte-interviews in de thuiscontext en enkele diepte-interviews met begeleiders van Maks vzw. De finaliteit van de digitale initiatieven staat hierbij centraal: Leiden dergelijke digitale inclusie initiatieven tot (een gevoel van) sociale inclusie? Welke opportuniteiten worden zodoende gecreëerd en welke barrières dienen nog overbrugd te worden? 

De Toolkit Mediawijsheid en de resultaten van het (anonieme) Mediaprofiel worden als online content aangeboden op het kennisplatform van het Kenniscentrum Mediawijsheid. Deze component van het platform richt zich op die manier op een directe, praktisch ondersteunende en inspirerende manier op het werkveld. De oplevering van de Toolkit is voorzien in maand 9 van jaar 1. Het mediaprofiel uit het onderzoek van iMinds-SMIT zal aangereikt worden in maand 6 zodat een terugkoppeling naar de Toolkit mogelijk is.

Partners: Maks vzw