clusters

Digital Cultures
How digital media and culture interrelate

As digital media and ICT are becoming ever more omnipresent – with developments such as the Internet of Things, Big Data, Personal Analytics and the like – they permeate more and more domains of human existence.

Drawing on SMIT’s methodological frameworks, Digital Cultures' research is multidisciplinary in spirit, and takes its cues from:
• Philosophy and ethics
• Science & technology studies
• Economics and innovation studies
• Anthropology
• Sociology

On the one hand, the group studies ‘Digital Cultures’ as ways of living and patterns of social and moral interaction in an intensely technologically mediated context.
Key research focal points include
• Privacy
• Trust
• Surveillance
• Meaning-making
• Experience
• Understanding and identity-building

In short, Digital Cultures critically studies what it means to live in a digital society.

On the other hand, Digital Cultures looks into the manifold relations between digital media and culture in the strict sense. It scrutinizes how media and digital technologies are changing practices in the creation, preservation, presentation, distribution and consumption of art and culture.
It also looks at how the cultural and creative industries can innovate through ICT and stimulate the economic and social fabric of the region where they are located.
People
Project Blog Events Publication
Publieksstrategieën voor een levend digitaal archief. Archipel Werkpakket 2: Duurzame ontsluiting. Deeltaak 2.3: Publieksstrategieën voor een levend digitaal archief. (2011)

Valorisatiemodellen voor onderwijs, onderzoek en culturele industrieën. Archipel Werkpakket 2: Duurzame ontsluiting. Deeltaak 2.1. Valorisatiemodellen voor onderwijs, onderzoek en culturele industrieën. (2011)

Hybrid Heritage in a Digital Society: Policy Expectations and Perceptions from the Field. (2011)

Virtual Utopia versus Digital Reality: The Limitations of Cultural Content in an Online Environment (2011)

How web 3.0 combines user-generated and machine-generated content. (2010)

De mogelijke rol van multi-touch technologie binnen de digitale bibliotheek (2010)

Muziek en de media van morgen (2010)

EPICS-WP1 Users of Cultural Heritage. D1.1 Use of Existence learning platforms (2010)

Mag het wat actiever? De gebruiker als prosumer van een multimedia-archief. (2010)

Wat is het bereik geweest van het leesbevorderend initiatief ‘Voor nu en nog heel lang’? Onderzoeksrapport in opdracht van Stichting Lezen. (2010)

De complexiteit van het digitaliseringsproces: Aanbevelingen rond de financiering van de digitalisering van cultureel erfgoed in Vlaanderen. (2010)

Long-term Access to Cultural Heritage Content in Flanders: Towards Sustainable Valorisation. (2010)

De sociale aspecten van reputatie- en moderatiemechanismen: kansen en valkuilen voor klasiieke mediaspelers bij de ontwikkeling van online mediaplatformen. (2009)

Games en muziek: een perfect huwelijk? (2009)

Mu-Table, Multi Touch Multimedia Table (2009)

Jongerencultuur en Nieuwe Media (2009)

Het Muzikale Netwerk 2.0. & 3.0. (2009)

A Case for Enabling the Open and Dynamic Use of Archives within and beyond the Framework of the Flemish Research Project BOM-VL. (2009)

WP5: Architectuur voor digitale bewaring en ontsluiting, Deeltaak 2: distributiemodaliteiten (2009)

Gebruikersnoden bij de bewaring en ontsluiting van multimediale data in Vlaanderen. BOM-VL Werkpakket 1: Gebruikersnoden. Deeltaak 1.5: Eindrapport gebruikersonderzoek. (2009)

VEP: Studie digitaal platform voor e-boeken in Vlaanderen in opdracht van Bibnet (2009)

WP 3.3 - Het CUPID-model volgens culturele intermediairen (2009)

WP 3.4 - Het CUPID-model op korte en lange termijn volgens potentiële eindgebruikers (2009)

WP 5.4 - Publieke tests: Try-out van de MuTable in publieke ruimten (2009)

Eindrapport: Financieringsmogelijkheden en -modellen voor de digitalisering van cultureel erfgoed. Een onderzoek voor Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Vlaamse Gemeenschap (2009)

Music and video games: a perfect marriage? (2009)

The Musical Network 2.0. & 3.0. (2009)

BOM-VL-WP5.3: Aanbevelingen doelgroepscenario's (2009)

Jongeren en digitale cultuur (2009)

Samenleving, Jongeren & ICT (2009)

Analyse praktijken van 'producing users' van community media. Final report for IBBT-project CoCoMedia (Collaborative Community Media), Work Package 2.1. (2008)

Gebruikersnoden: open en dynamisch archief. BOM-VL Werkpakket 1: Gebruikersnoden. Deeltaak 1.1: Open en dynamisch archief. (2008)

Analyse praktijken van 'producing users' van community media. Final report for IBBT-project CoCoMedia (Collaborative Community Media), Work Package 2.1. (2008)

An analysis of social aspects of reputation and moderation mechanisms. Final report for IBBT-project CoCoMedia (Collaborative Community Media) (2008)