blogs

PhD Researcher - Media Diversiteit
14/02/2017


SMIT (Studies on Media, Innovation and Technology) is een onderzoekscentrum van
de Vrije Universiteit Brussel. Het centrum maakt deel uit van de Faculteit Sociale en
Economische wetenschappen, vakgroep Communicatiewetenschap.

SMIT is daarnaast als kernonderzoeksgroep ingebed in imec, wereldwijd een leidend
strategisch en interuniversitair onderzoekscentrum voor nanotechnologie en ICT
innovatie.

Onderzoeksdomein

Binnen SMIT bevindt deze PhD positie zich op de kruising van het onderzoeksdomein
‘Media’ en de methodologische unit ‘Policy & Markets’. Deze laatste richt zich op de
ontwikkeling en uitvoering van onderzoeksdiensten gericht op het begrijpen van
bestaande en toekomstige beleids- en regulatoire inputs, processen en outputs en
tegelijk op marktstructuren en business modellen die vorm geven aan de introductie
van innovatie in media en technologie.

Deze doctoraatsbursaal zal voltijds werken op het SBO project DIAMOND (Diversity
and Information Media: New tools for a multifaceted public debate). Dit project zal
onderzoek verrichten naar de verbanden tussen concurrentie, concentratie en
diversiteit in de media, rekening houdend met de impact van digitale technologieën.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een interdisciplinair consortium en in samenwerking met Vlaamse media professionals. Een aantal sectoren zal meer in detail worden onderzocht: kranten, audiovisuele en online nieuwsdiensten. Het 4- jarige onderzoekstraject zal uitmonden in de verdediging van een doctoraat op proefschrift.

Onderzoekstaken omvatten onder andere
 • Interviews met en observatie van media professionals
 • Kwantitatieve analyse van diversiteit in media content
 • Analyse van de business modellen van traditionele en online mediaspelers
 • Literatuur studie
 • Praktische ontwikkeling van de onderzoek set-up
 • Dagelijks project beheer en rapportering aan de promotor en project coördinator.
 • Disseminatie: workshops en conferenties, academische publicaties

Profiel
 • Master in communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen, sociologie, economie of gelijkaardig en met uitstekende academische resultaten.
 • Goede brede kennis van ICT, nieuwe media en innovatieve technologieën.
 • Kennis van en affiniteit met de media sector en meer specifiek met issues rond pluralisme en of culturele diversiteit is een sterke troef
 • Goede kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief als kwantitatief, of bereid om deze kennis op korte tijd te verwerven.
 • Capaciteit om zelfstandig te werken met goede self-management en planning skills.
 • Flexibele attitude in een dynamische werkomgeving met ene grote variëteit aan professionele contacten.
 • Analytische denkvermogen en excellente academische schrijfvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.
 • Je hebt een sterke ambitie en overtuiging om een PhD graad te behalen
 • Goede kennis van het Nederlands is een vereiste.

Wij bieden
 • De kans om 4 jaar full-time aan een PhD track te werken
 • Een dynamische en stimulerende werkomgeving met ondernemende jonge wetenschappers en ervaren senior onderzoekers in een internationale omgeving
 • Hoge kwaliteit innovatief onderzoek rond toekomstgerichte technologieën
 • Steun en begeleiding van ervaren senior onderzoekers
 • Een jaarlijks hernieuwd bursaalcontract voor 4 jaar

Stuur je sollicitatie met volledige CV en motivatiebrief voor 15 maart 2017 per email
aan wim.cloots@vub.ac.be.

Created by Juan Vasquez on 14/02/2017